OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z 20 stycznia 2017 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego, zwanego dalej „projektem planu” oraz prognozy oddziaływania na środowisko do tego planu.

Załącznik