OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2017 r.

OGŁOSZENIE
Załącznik