Prezydent Miasta Krakowa odwołuje ogłoszony na dzień 2 sierpnia 2018 r. przetarg ustny nieograniczony

OGŁOSZENIE

na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 2,6367 ha, położonej w obrębie 21, jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Księcia Józefa, składającej się z działek oznaczonych nr 76/3 o powierzchni 0,0039 ha, 76/4 o powierzchni 0,0026 ha, 76/5 o powierzchni 1,5517 ha, objętych KW KR1P/00039504/0, 77/2 o powierzchni 0,0265 ha, 77/3 o powierzchni 0,5829 ha, 77/4 o powierzchni 0,4270 ha, objętych KW KR1P/00108655/8, 78/3 o powierzchni 0,0421 ha, objętej KW KR1P/00183219/9.

Odwołanie przetargu następuje z uwagi na konieczność przeanalizowania zasadności zbycia opisanej wyżej nieruchomości i ewentualnego pozostawienia jej w zasobie nieruchomości gminnych.

Załącznik