Prezydent Miasta Krakowa ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

OGŁOSZENIE

1. nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2250 ha, składającej się z działek oznaczonych nr 214/4 o powierzchni 0,0637 ha objętej KW KR1P/00216702/3, 215/2 o powierzchni 0,0436 ha objętej KW KR1P/00075431/1, oraz 317/2 o powierzchni 0,1177 ha objętej KW KR1P/00219953/8, położonej w obrębie 8, jednostka ewidencyjna Śródmieście, zabudowanej budynkiem użytkowym przy ul. Wita Stwosza Nr 4.

Cena wywoławcza wynosi: 7 200 000,00 zł
Wadium: 720 000,00 zł

2. nieruchomości gruntowej składającej się działek oznaczonych nr 15/2 o powierzchni 0,0415 ha, objętej KW KR1P/00173179/3, nr 16 o powierzchni 0,0125 ha, objętej KW KR1P/00003889/1, nr 17 o powierzchni 0,0149 ha, objętej KW KR1P/00199797/9, położonej w obrębie 46, jednostka ewidencyjna Krowodrza, zabudowanej budynkiem mieszkalnym Nr 55 przy Alei Kijowskiej.

Cena wywoławcza wynosi: 1 301 000,00 zł
Wadium wynosi: 130 000,00 zł

3. nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,6965 ha, składającej się z działek oznaczonych nr 85/13, o powierzchni 0,6917 ha, objętej KW KR1P/00458768/1 oraz nr 89/4, o powierzchni 0,0048 ha, objętej KW KR1P/00186757/3, położonej w obrębie 29, jednostka ewidencyjna Podgórze, zabudowanej budynkami użytkowymi przy ul. Wielickiej Nr 16,

Cena wywoławcza wynosi: 10 000 000,00 zł
Wadium wynosi: 1 000 000,00 zł

4. nieruchomości gruntowej o powierzchni 2,6367 ha, położonej w obrębie 21, jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Księcia Józefa, składającej się z działek oznaczonych nr 76/3 o powierzchni 0,0039 ha, 76/4 o powierzchni 0,0026 ha, 76/5 o powierzchni 1,5517 ha, objętych KW KR1P/00039504/0, 77/2 o powierzchni 0,0265 ha, 77/3 o powierzchni 0,5829 ha, 77/4 o powierzchni 0,4270 ha, objętych KW KR1P/00108655/8, 78/3 o powierzchni 0,0421 ha, objętej KW KR1P/00183219/9.

Cena wywoławcza wynosi: 472 500,00 zł
Wadium wynosi: 47 000,00 zł

Załącznik