Prezydent Miasta Krakowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

OGŁOSZENIE

nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2357 ha, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, składającej się z kompleksu działek ewidencyjnych: nr 654/4 o powierzchni 0,0623 ha, nr 810 o powierzchni 0,0509 ha, objętych księgą wieczystą nr KR1P/00190161/9, nr 654/6 o powierzchni 0,0335 ha, nr 668/1 o powierzchni 0,0109 ha, objętych księgą wieczystą nr KR1P/00249186/9, nr 665 o powierzchni 0,0154 ha, nr 667/1 o powierzchni 0,0126 ha, nr 667/2 o powierzchni 0,0302 ha, nr 669/2 o powierzchni 0,0134 ha, objętych księgą wieczystą nr KR1P/00195069/9, nr 666 o powierzchni 0,0048 ha, nr 668/2 o powierzchni 0,0014 ha, objętych księgą wieczystą nr KR1P/00200870/6, nr 670/2 o powierzchni 0,0003 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00258509/6, położonej w obrębie S-22, jednostka ewidencyjna Śródmieście, przy ul. Olszeckiej Nr 41, zabudowane budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi.

cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 6 000 000,00 zł brutto, w tym:

cena zabudowanych dz. nr 654/4, 810 i 654/6 których sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT wynosi:
 3 350 000,00 zł (tj. 55,83% ceny wywoławczej),
cena niezabudowanych dz. nr: 668/1, 665, 667/1, 667/2, 669/2, 666, 668/2, 670/2 wynosi:
 2 650 000,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT (tj. 44,17% ceny wywoławczej)

wadium wynosi: 300 000,00 zł

Załącznik