Prezydent Miasta Krakowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

OGŁOSZENIE

nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,6166 ha, składającej się z działek oznaczonych nr 472/4 o powierzchni 0,1042 ha, 472/8 o powierzchni 1,2584 ha, 473/6 o powierzchni 0,0115 ha, 473/8 o powierzchni 0,0093 ha, 474/5 o powierzchni 0,1353 ha, 474/7 o powierzchni 0,0620 ha, 475/5 o powierzchni 0,0246 ha, 475/7 o powierzchni 0,0113 ha, położonej w obrębie 40, jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Radzikowskiego, objętej księgą wieczystą KR1P/00180390/0.

Cena wywoławcza wynosi: 15 500 000,00 zł
Wadium wynosi: 780 000,00 zł

Załącznik