Prezydent Miasta Krakowa ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

OGŁOSZENIE
 1. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2357 ha, składającej się z kompleksu działek ewidencyjnych: nr 654/4 o powierzchni 0,0623 ha, nr 810 o powierzchni 0,0509 ha, nr 654/6 o powierzchni 0,0335 ha, nr 668/1 o powierzchni 0,0109 ha, nr 665 o powierzchni 0,0154 ha, nr 667/1 o powierzchni 0,0126 ha, nr 667/2 o powierzchni 0,0302 ha, nr 669/2 o powierzchni 0,0134 ha, nr 666 o powierzchni 0,0048 ha, nr 668/2 o powierzchni 0,0014 ha, nr 670/2 o powierzchni 0,0003 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00190161/9, położonej w obrębie S-22, jednostka ewidencyjna Śródmieście, przy ul. Olszeckiej Nr 41, zabudowane budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi.
  cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 6 000 000 zł brutto
 2. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0584 ha, składającej się z niezabudowanych działek nr 196/6 o powierzchni 0,0247 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00193111/5 i nr 196/9 o powierzchni 0,0014 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00053879/3 oraz działki ewidencyjnej nr 195 o powierzchni 0,0323 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00193111/5, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, położonych w obrębie P-28, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Grochowej Nr 36.
  cena wywoławcza wynosi: 625 000,00 zł brutto
 3. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 8 o powierzchni użytkowej 67,22 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Szerokiej Nr 33 wraz z udziałem wynoszącym 196/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 33/4 o powierzchni 0,0321 ha, położona w obrębie S-12 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00186216/9.
  cena wywoławcza wynosi: 480 000,00 zł
  Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej zwolniona jest z podatku VAT.
Załącznik