Prezydent Miasta Krakowa ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

OGŁOSZENIE

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, o łącznej powierzchni 0,1833 ha, składającej się z kompleksu działek ewidencyjnych: nr 286, o powierzchni 0,0643 ha, objętej KW KR1P/00175456/3, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Wiktora Heltmana Nr 58, nr 278, o powierzchni 0,0459 ha, objętej KW KR1P/00081966/5, zabudowanej budynkiem użytkowym oraz niezabudowanych, oznaczonych nr działek 276/2, o powierzchni 0,0458 ha, objętej KW KR1P/00081965/8 i nr 270/2, o powierzchni 0,0273 ha, objętej KW KR1P/00081964/1, położonej w obrębie 51, jednostka ewidencyjna Podgórze.

Cena wywoławcza wynosi: 1 202 000,00 zł, w tym:
 572 000,00 zł – cena zabudowanych dz. nr 286 i nr 278, których sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT (art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o VAT),
 630 000,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT – cena niezabudowanych dz. nr 276/2 i nr 270/2.

Proporcje w cenie wywoławczej odnośnie części opodatkowanych podatkiem VAT i zwolnionych z tego podatku zostaną zachowane w cenie ustalonej w wyniku przetargu.
Wadium: 121 000,00 zł

Załącznik