Prezydent Miasta Krakowa ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

OGŁOSZENIE

1.pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, oznaczonego Nr 3 o powierzchni użytkowej 77,02 m², położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Garbarskiej Nr 6 wraz z  oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 11.07.2102 r. udziału wynoszącego 200/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 133/1 o powierzchni 0,0200 ha, położonej w obrębie 60 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00095447/2.

Cena wywoławcza wynosi: 548 000,00 zł
w tym wartość udziału w nieruchomości gruntowej 78 414,00 zł 
cena lokalu mieszkalnego wynosi: 469 586,00 zł
Wadium: 55 000,00 zł

2. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, oznaczonego Nr 8 o powierzchni użytkowej 104,35 m², położonego w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego Nr 58 objęty KW KR1P/00498640/0 wraz z udziałem wynoszącym 104/1959 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 317 o powierzchni 0,0710 ha, położona w obrębie 46 jednostka ewidencyjna Krowodrza, objęta KW KR1P/00017760/2.

Cena wywoławcza wynosi: 600 000,00 zł
Wadium: 60 000,00 zł

3. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, oznaczonego Nr 5 o powierzchni użytkowej 123,68 m², położony w budynku mieszkalnym przy ul. Zacisze Nr 12 wraz z udziałem wynoszącym 12368/127883 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 75 o powierzchni 0,0487 ha, położona w obrębie 120, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00183421/8

Cena wywoławcza wynosi: 997 000,00 zł
Wadium: 100 000,00 zł

4. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, oznaczonego Nr 13 o powierzchni użytkowej 82,52 m², położony w budynku mieszkalnym przy ul. Starowiślnej Nr 53 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 9.06.2102 r. udziału wynoszącego 57/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 86 o powierzchni 0,1124 ha, położonej w obrębie 11 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00010990/4

Cena wywoławcza wynosi: 586 000,00 zł
w tym wartość udziału w nieruchomości gruntowej 125 600,00 zł
cena lokalu wynosi: 460 400,00 zł
Wadium: 59 000,00 zł

Załącznik