PIT-11 online — jak go rozliczyć?

fot.
fot.

Obowiązkiem każdego płatnika jest prawidłowe wypełnienie formularza PIT-11. Na podstawie tego druku podatnik dokonuje rozliczenia w rocznej deklaracji podatkowej PIT-37 lub PIT-38. Istotne jest to, aby pracodawca, wypełniając ten formularz korzystał z aktualnych wzorów. Najnowszy PIT-11 to wersja 26. W jaki sposób należy go rozliczyć? Podpowiadamy. 

Jak rozliczyć PIT-11 za 2021?

Rozliczając PIT-11 za 2021 rok w części E, czyli informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach należy wpisać kwoty dochodów i zaliczek, które płatnik opłacał swoim zatrudnionym pracownikom na podstawie stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych.

Części F i G formularza PIT-11 dotyczą osób, które nie mają statusu podatników i bezpośrednio wypłacają świadczenia. W związku z tym w rubrykach F należy umieścić kwoty, które nie są objęte obowiązkiem opodatkowania po stronie wypłacającego, ponieważ w takich przypadkach rolę płatnika pełni podatnik.  

W części F formularza PIT-11 należy wpisać przychody takie jak: nieodpłatne świadczenia dla członków rodzin aktualnych lub byłych pracowników, zasiłek chorobowy wypłacany przez zleceniodawców z tytułu umów o pracę przy zbiorach, świadczenia z tytułu uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego korzystania z komunikacji miejskiej, a także prezenty o wartości powyżej 200 zł, które przekazywane są w związku z reklamą nadawcy. W części F nie uwzględnia się jednak świadczeń, które są całkowicie zwolnione z podatku.

W części G formularza PIT-11 należy uwzględnić świadczenia, które są zwolnione z opodatkowania lub znajdują się w załączniku PIT-R. Należą do nich stypendia o wartości nieprzekraczającej 3800 zł w ciągu roku na rzecz uczniów i studentów, a także dochody pochodzące od rządów państw obcych lub organizacji międzynarodowych, renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego oraz wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie, oraz umowy o pracę w stosunku do osób poniżej 26 roku życia, czyli objętych PIT-em zerowym.

Rozliczenie PIT-11 online

Rozliczenie PIT-11 online jest niezwykle proste. Należy znaleźć godny zaufania darmowy program, a następnie wypełnić druk na swoim komputerze, kierując się sugestiami umieszczonymi w programie. Stamtąd trafi on do Urzędu Skarbowego, a podatnik otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) tego dokumentu w wersji elektronicznej, która jest dowodem dostarczenia druku PIT-11 do US. UPO należy przechowywać przez okres pięciu lat od daty złożenia zeznania.

Pit-11 a ulga dla młodych

Od 2020 roku wszystkie osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, mają prawo do skorzystania z ulgi podatkowej. W związku z tym ich dochód zostaje wolny od obowiązku pobierania zaliczek na podatek. Obowiązkiem płatnika jest dostarczenie PIT-11 zarówno podatnikowi jak i Urzędowi Skarbowemu, jednak pola dotyczące wysokości kwoty podatku powinny pozostać puste.

Artykuł Sponsorowany