PKO Bank Polski promuje rodzinne oszczędzanie

Wysoki poziom inflacji, rosnące ceny i koszty utrzymania stały się w ostatnim czasie wielkim wyzwaniem dla polskich gospodarstw domowych. Istotną kwestią stało się racjonalne gospodarowanie rodzinnymi budżetami i wolnymi środkami finansowymi. W mądrym oszczędzaniu polskie rodziny wspiera PKO Bank Polski, który ostatnio zmienił swoją ofertę, dostosowując ją do aktualnych potrzeb i oczekiwań klientów. Nowymi propozycjami dla rodzin oferowanymi przez największy polski bank detaliczny są m.in.: PKO Konto za Zero Rodzina 500+, promocyjne oprocentowanie środków gromadzonych na Pierwszym Koncie Oszczędnościowym, atrakcyjnie lokaty bankowe czy nowy produkt oszczędnościowo-inwestycyjny.

PKO Bank Polski, oprócz produktów typowo bankowych jak konta czy lokaty, aktywnie włączył się w realizację programów wspierających polskie rodziny, takich jak m.in. Rodzina 500 +. Dzięki podpisanej umowie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej klienci banku mogli już od kwietnia 2016 r. elektronicznie wypełnić wniosek o świadczenie wychowawcze, dostępny w serwisach internetowych banku. Udział PKO Banku Polskiego w programie Rodzina 500 + to tylko jeden z przejawów zaangażowania banku w budowę e-państwa. Od 2012 r. bank współpracuje z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i jest odpowiedzialny za obsługę transakcyjną: prowadzenie skonsolidowanych rachunków funduszy oraz rachunków ZUS, a także realizację wypłat masowych. W marcu 2016 r. PKO Bank Polski podpisał porozumienie z ZUS, dzięki któremu klienci banku mogą założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS z poziomu serwisów bankowości on-line.

Z myślą o polskich rodzinach PKO Bank Polski wprowadził korzystne rozwiązania finansowe dla rodzin korzystających ze świadczeń 500+ oraz chcących powiększyć rodzinne oszczędności. Bank m. in. zaoferował klientom atrakcyjne warunki PKO Konta za Zero Rodzina 500 + (bez opłat), a także promocyjne oprocentowanie na Pierwszym Koncie Oszczędnościowym, które wynosi do 6 proc. w skali roku. To dowód na to, że bank uważnie obserwuje otoczenie gospodarcze i reaguje na potrzeby klientów. Rodzice dzieci, którzy zdecydują się na powiązanie rachunku z wypłatami świadczeń z programu 500+ i spełnią proste kryteria, mogą korzystać z niego bez opłat.

Konto za zero złotych, promocyjne oprocentowanie

W ramach aktualnej oferty klient PKO Banku Polskiego, który otworzy PKO Konto za Zero Rodzina 500+, otrzymuje bardzo atrakcyjne warunki: 0 zł za prowadzenie rachunku, 0 zł za kartę (jeśli wykona w miesięcznym okresie rozliczeniowym transakcje bezgotówkowe na minimum 200 zł, inaczej koszt miesięczny karty wyniesie 1,90 zł). Klienci banku nie będą też ponosić kosztów za wypłaty z bankomatów PKO Banku Polskiego, a także wypłaty z obcych bankomatów za pomocą BLIKA.

PKO Konto za Zero dla Rodziny 500+ to rachunek dla jednej lub dwóch osób od 18. roku życia, na które będą przekazywane świadczenia Rodzina 500+. Rachunek ten może być kontem wspólnym np. dla rodziców dzieci, na które wypłacane jest świadczenie. Produkt może być dla rodziny jednym ze sposobów na budowanie kapitału i zabezpieczenie przyszłości dziecka. PKO Kontem za Zero dla Rodziny 500+ można zarządzać w aplikacji mobilnej IKO i serwisie internetowym iPKO, w którym dostępny jest również wniosek o świadczenie Rodzina 500+.

Największy polski bank detaliczny promuje także rodzinne oszczędzanie na Pierwszym Koncie Oszczędnościowym. Od 1 lipca PKO Bank Polski wprowadził promocyjne oprocentowanie tego konta,

które wynosi do 6 proc. w skali roku. Oprocentowanie salda do 10 tys. zł wynosi 4 proc. Dodatkowe 2 proc. klient zyskuje za systematyczne oszczędzanie – warunkiem są wpłaty w przedziale pomiędzy 20 zł a 1000 zł przez minimum 3 miesiące. Pierwsze Konto Oszczędnościowe może być otwarte dla dzieci do 18. roku życia, a warunkiem jest posiadanie lub otwarcie PKO Konta Dziecka lub PKO Konta Pierwszego. Rodzice mogą założyć konto już od pierwszych dnia życia dziecka.

Od 1 lipca bank podwyższył również oprocentowanie na rachunku PKO Konto Dziecka do 3 proc., jeśli na koncie jest nie więcej niż 2,5 tys. zł, oraz do 1 proc. dla salda powyżej tej kwoty. Konto jest bezpłatne i przeznaczone dla dzieci do 12. roku życia.

Nowości w ofercie depozytowej

W ostatnich tygodniach PKO Bank Polski wprowadził też atrakcyjne dla klientów zmiany w ofercie depozytowej. Od 8 lipca w banku można założyć Lokatę progresywną na okres 18 miesięcy, której oprocentowanie zmienia się co 6 miesięcy od 3 proc, przez 6 proc., do 9 proc. Bank podwyższył też oprocentowanie lokat z aktualnej oferty. – Dbamy o atrakcyjność naszej oferty depozytowej, szczególnie w zmieniających się warunkach rynkowych. Odpowiednio, na bieżąco do tych zmian modyfikujemy parametry lokat i poszerzamy ich ofertę. Z pewnością najnowsze zmiany zostaną docenione przez klientów i spotkają się z ich zainteresowaniem. Już teraz obserwujemy duże zainteresowanie nowymi lokatami wprowadzonymi do oferty. Bank na bieżąco analizuje sytuację na rynku oszczędności i będzie systematycznie dostosowywał ofertę do zachodzących zmian – zapewnia Rafał Madej, dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych w PKO Banku Polskim.

Nowościami w ofercie banku są także: lokata na nowe środki dla klientów Bankowości Osobistej i Prywatnej (na 6 miesięcy, nieodnawialna, oprocentowana 6,5 proc. w skali roku, która zastąpi dotychczasowe lokaty na 3 i 12 miesięcy) oraz lokata na nowe środki, na 6 miesięcy, nieodnawialna, oprocentowana 5 proc. w skali roku (zastępującą dotychczasowe lokaty na 3 i 12 miesięcy). W nowej ofercie banku dokonano też zmiany okresu umownego lokaty mobilnej z 1 na 3-miesięczną. Jest to lokata nieodnawialna, oprocentowana 6 proc. w skali roku, przy limicie wpłaty 50 tys. zł (klient może posiadać w jednym czasie tylko jedną taką lokatę). Bank zwiększył oprocentowania do 3 proc. w skali roku lokaty 3-miesięcznej dla klientów Bankowości Osobistej i Prywatnej. Zwiększone zostało też oprocentowanie lokat 3-, 6- i 12-miesięcznej, dostępnych w kanałach cyfrowych odpowiednio do 1,5; 2 i 2,5 proc. w skali roku. Podniesione do 1 proc. będzie też oprocentowanie lokaty 3-miesięcznej oferowanej w placówkach banku.

W ofercie PKO Banku Polskiego dostępna jest też Lokata 60+ , oprocentowana stawką 6 proc. w stosunku rocznym. Produkt jest adresowany do osób powyżej 60. roku życia. Jeżeli lokata jest otwierana w powiązaniu z rachunkiem wspólnym, warunek muszą spełniać wszyscy posiadacze. Na tę lokatę można wpłacić od 1000 do 50 tys. zł. W przypadku rachunków wspólnych limit jednej lokaty obejmuje łącznie wszystkich współposiadaczy rachunku. Można mieć tylko jedną aktywną lokatę, a jeżeli wypłaci się pieniądze przed końcem umowy, otrzyma się kapitał bez odsetek. Nie można wypłacać i dopłacać pieniędzy do otwartej lokaty.

Duże zainteresowanie nowym programem inwestycyjnym

Niedawno w ofercie banku pojawił się nowy produkt oszczędnościowo-inwestycyjny Autolokacja III. Opiera się on na 6-miesięcznej lokacie oprocentowanej 7 proc. w skali roku, z której środki są w cyklach miesięcznych stopniowo przenoszone do wybranego przez klienta funduszu inwestycyjnego. Produkt ten spotkał się z dużym zainteresowaniem klientów (od uruchomienia sprzedaży w końcu czerwca suma ulokowanych w ramach Autolokacji III środków wyniosła już kilkadziesiąt milionów złotych). To pokazuje, że polscy klienci banków stają się dojrzalsi jako konsumenci usług finansowych i sięgają po bardziej zaawansowane rozwiązania w zakresie lokowania oszczędności.

Autolokacja III daje szansę na większy zysk z inwestycji dzięki rozłożonemu w czasie, stopniowemu przesuwaniu środków z lokaty do subfunduszu o większym potencjale zysku. Po przystąpieniu do programu wpłacone środki będą co miesiąc automatycznie przenoszone z 6-miesięcznej lokaty do wybranego subfunduszu. – Autolokacja III opiera się podobnie jak w poprzednich edycjach programu na atrakcyjnie oprocentowanej lokacie – tym razem 6-miesięcznej ze stawką 7 proc. w skali roku. Minimalna wymagana kwota wpłaty do programu to 10 tys. zł. W trakcie 6 miesięcy trwania lokaty środki z niej są cyklicznie, co miesiąc konwertowane do wybranego subfunduszu, co pozwala uśrednić cenę zakupu jednostek funduszy i zmniejszyć ryzyko inwestycji. Autolokacja to również wygoda inwestowania – klient nie musi pamiętać o comiesięcznym przenoszeniu części środków z lokaty do wybranego subfunduszu – wyjaśnia Rafał Madej.

Klient sam wybiera fundusz

Zasady działania programu Autolokacja III nie są skomplikowane. W dniu otwarcia programu 1/7 wpłaconej kwoty jest przelewana do funduszu, a za pozostałe 6/7 zakładana jest lokata. Przez kolejne 6 miesięcy, raz w miesiącu następuje przelew pieniędzy (kolejnej 1/7 części wpłaconej kwoty) z lokaty do wybranego przez klienta funduszu. Po 6 miesiącach pieniądze są w całości w wybranym funduszu, lokata jest zamykana, a naliczone dla niej odsetki są przelewane na konto klienta.

W ramach Autolokacji III inwestorzy mogą wybrać jeden z ośmiu subfunduszy, przy czym ważne jest, by pamiętać o dostosowaniu tego wyboru do indywidualnie akceptowanego poziomu ryzyka i możliwości finansowych. Dlatego dla wielu osób wyborem podstawowym do stopniowego przenoszenia środków z lokaty będą prawdopodobnie subfundusze dłużne.

Nowatorskie inwestowanie i oszczędzanie

Autolokacja III jest skierowana do klientów rozpoczynających przygodę z inwestycjami w fundusze, którzy cenią sobie wygodę i oszczędność czasu, a także poszukują różnorodnych, gotowych rozwiązań oszczędnościowo-inwestycyjnych. Program umożliwia skorzystanie z mechanizmu uśredniania ceny nabycia jednostek uczestnictwa funduszy poprzez stopniowe przenoszenie środków z lokaty do wybranego subfunduszu spośród 8 wchodzących w skład PKO Parasolowy – fio. Autolokacja III jest dostępna w placówkach banku oraz w aplikacji mobilnej IKO i serwisie transakcyjnym iPKO. Każdy, kto ma konto w PKO Banku Polskim i korzysta z iPKO, może po zalogowaniu do serwisu kliknąć w zakładkę „Oferta” i przejść do działu „Inwestowanie i oszczędzanie”, tam wybrać „Autolokacja III” i po kliknięciu w pole „Otwórz” w zakładce „Emerytura i Inne” kupić program inwestycyjny.

Autolokacja III jest produktem oszczędnościowo-inwestycyjnym, który poszerza ofertę lokowania oszczędności w PKO Banku Polskim o nowatorskie rozwiązania pozwalające klientom na skorzystanie z różnych form pomnażania środków. To także dowód na to, że bank reaguje na potrzeby klientów. Warto wspomnieć, że program inwestycyjny Autolokacja nie jest czymś zupełnie nowym dla klientów PKO Banku Polskiego. Bank w minionych latach (w 2016 r. i 2018 r.) oferował już dwukrotnie tego typu program umożliwiający stopniowe przenoszenie środków ze standardowej lokaty terminowej do wybranego funduszu inwestycyjnego.

Nowa, zróżnicowana oferta PKO Banku Polskiego skierowana do polskich rodzin pozwoli zadbać o domowe finanse w niepewnych czasach, powiększyć rodzinne oszczędności, ale też może pomóc w zabezpieczeniu finansowej przyszłości zarówno dzieci, jak i osób starszych.

Materiał przy współpracy z PKO Bankiem Polskim