Polska łącznikiem między Wschodem a Zachodem

– Polska stanowi pomost pomiędzy Zachodem a Wschodem. Historycznie państwa odgrywające rolę łącznika czerpały z tego powodu wielkie profity. Dostrzegamy to właśnie w tym momencie, gdy miliony przybywających do Polski Ukraińców rozwiązują nasz problem z brakiem rąk do pracy – mówił podczas debaty w Polskim Domu w Davos wiceprezes Banku Pekao SA Jerzy Kwieciński.

W Polskim Domu w Davos odbyła się seria debat w ramach Światowego Forum Ekonomicznego. Wiceprezes Banku Pekao SA Jerzy Kwieciński wziął udział w pierwszej z nich pt. "Dla-czego Polska? Wykorzystanie szansy w dobie przejścia od globalizacji do regionalizacji". Uczestnikami dyskusji byli także: Tomasz Kulik – członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy PZU, Mark Loughran z Honeywell (poprzednio prezes Microsoft Polska), Krzysztof Krawczyk z CVC Capital Partners, Loic Tassel z Procter & Gamble oraz Rafał Brzoska – prezes InPo-stu. Wszyscy prelegenci, którzy brali udział w dyskusji, zgodnie z przyznali, że wydarzenia z ostatnich lat zmieniły charakter międzynarodowego handlu i produkcji. Według nich jest to szansa dla Polski, by stać się hubem gospodarczym interesującym dla inwestorów. Kwieciński zauważył, że Polska już od ponad 30 lat przyciąga zagranicznych inwestorów, dla któ-rych zaletami naszego kraju są jego otwartość, położenie geograficzne, stabilność gospodarcza i dostępność wykwalifikowanych specjalistów.

– W tej chwili przyszedł czas, abyśmy wspólnie, jako sektor finansowy, przedsiębiorcy, ustawodawcy i całe społeczeństwo, wykorzystali szansę na przeniesienie polskiej gospodarki na kolejny, wyższy poziom – podkreślił. Jak dodał, jego zdaniem umożliwia to wiele czynników, takich jak transformacja energetyczna i związane z nią szanse pozyskiwania przez firmy dodatkowego finanso-wania czy wykorzystanie środków z programów odbudowy gospodarek UE po pandemii. Jak dodał, kluczową rolę odgrywać będzie również zaangażowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji finansowych w powojenną odbudowę Ukrainy. Jednocześnie wiceprezes Pekao zapewnił o wsparciu polskiego banku dla firm, które nawet dziś deklarują chęć pomocy w tym przedsięwzięciu.

– Polska stanowi swoisty pomost pomiędzy Zachodem a Wschodem. Historycznie państwa odgrywające rolę takiego łącznika czerpały z tego powodu wielkie profity. Dostrzegamy to właśnie w tym momencie, gdy miliony przybywających do Polski Ukraińców rozwiązują nasz problem z brakiem rąk do pracy – powiedział Kwieciński. Jego zdaniem Polska dzięki pomocy Ukrainie zyskała nowe znaczenie w stosunkach międzynarodowych, a tę wartość powinniśmy wykorzystać, podejmując się roli "adwokata" w sprawie jak najszybszego przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej. Zdaniem wiceprezesa Banku Pekao SA dzięki temu Polska przestałaby być krajem frontowym UE, a zaczęłaby być atrakcyjnym dla inwestorów krajem, który łączy kontynent na osi wschód–zachód i północ–południe, a to otworzyłoby nam ogromne możliwości rozwojowe.

Artykuł powstał we współpracy z Bankiem Pekao S.A