Kapituła Konkursu


POLSKI PRZEDSIĘBIORCA 2017 GAZETY POLSKIEJ CODZIENNIE

 

 

1.  Reprezentanci Partnera Strategicznego:

Ilona Wołyniec Dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów PKO Bank Polski
Paweł Pach Dyrektor Pionu Relacji z Klientami Korporacyjnymi PKO Bank Polski
Agnieszka Wardak Dyrektor Centrum Bankowości Przedsiębiorstw PKO Bank Polski
Anna Podgórska p. o. dyr. Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw PKO Bank Polski

2. Reprezentanci partnerów instytucjonalnych:

Krzysztof Przybył Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
Piotr Wolniewicz Instytut Staszica

3. Reprezentanci Redakcji „Gazeta Polska Codziennie”:

Tomasz Sakiewicz Redaktor Naczelny
Grzegorz Tomaszewski Prezes Zarządu

4. Przedstawiciele biznesu, nauki, przemysłu, gospodarki, eksperci, liderzy opinii:

Andrzej Sadowski Prezydent Centrum im. Adama Smitha
Cezary Kazimierczak Prezes Zarządu Związku Pracodawców i Przedsiębiorców
Dr Łukasz Kister Instytut Jagielloński
Dr hab. Agnieszka Domańska Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Marcin Rosołowski AM ART Media
Piotr Hofman Prezes Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa