Partnerzy


Partner Strategiczny:

PKO Bank Polski jest największym bankiem w Polsce, a także jedną z wiodących instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej pod względem kapitałów własnych, aktywów, udziałów w rynku, liczby klientów i rozległości sieci dystrybucji. Jest silnym i nowoczesnym bankiem uniwersalnym, łączącym tradycyjnie dominującą rolę w sektorze detalicznym z sukcesywnym wzmacnianiem pozycji rynkowej segmentu korporacyjnego i inwestycyjnego.

Od prawie 100 lat PKO Bank Polski troszczy się o finanse kolejnych pokoleń klientów, mnożąc ich oszczędności oraz wspierając ich plany i inwestycje. Jest instytucją nowoczesną i elastyczną, płynnie modyfikującą zarówno swoją strukturę, strategie biznesowe, jak i ofertę, wobec niezwykle zmiennego otoczenia rynkowego oraz coraz precyzyjniej definiowanych oczekiwań klientów. Szeroką gamę usług Banku uzupełniają oferty funduszy inwestycyjnych, produktów ubezpieczeniowych, usług płatniczych, leasingu i faktoringu oferowanych przez spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego.

Strategia Banku koncentruje się na potrzebach klientów, a ewolucja modelu biznesowego jest wynikiem digitalizacji życia społecznego i gospodarczego. Bank inwestuje w innowacyjne produkty i rozwiązania organizacyjne, także we współpracy z firmami z branży FinTech. Tworząc produkty i usługi, które wyznaczają nowe trendy na rynku, jest prekursorem innowacyjności nadającym ton dyskusji o przyszłości rodzimej branży finansowej.

Partner

Partnerzy Wspierającyreklama


#DziękujeMyZaOdwagę