Rozmowa o samorządzie, sporcie i pieniądzach

W dniach 11–12 kwietnia 2022 r. w Mikołajkach w Hotelu Gołębiewski odbędzie się VII Europejski Kongres Samorządów. Organizowane przez

Instytut Studiów Wschodnich wydarzenie nawiązuje w swojej formule do Forum Ekonomicznego w Karpaczu. W tym roku kongres odbędzie się

pod hasłem „Budowanie wspólnoty przyszłości”.

Dzięki wsparciu finansowemu samorządów wiele zawodowych klubów sportowych ma szansę na rozwój oraz osiągnięcie sukcesów nie tylko w kraju, ale także na arenie międzynarodowej.

Czy taka pomoc w postaci promocji poszczególnych miast i gmin zwróci się regionom? W jakim stopniu lokalny biznes ruszył w ślady samorządów, które przekazują zawodowym klubom sportowym miliony złotych publicznych dotacji? Jakie regulacje państwowe mogą ułatwić sponsoring sportowy, który jest niezbędny dla rozwoju wielu dyscyplin na poziomie lokalnym?

część I panelu

Moderator:

Michał Drelich – prezes zarządu, Sport Evolution Group sp. z o.o., Polska;

 

Paneliści:

Lucjusz Nadbereżny – prezydent, Miasto Stalowa Wola, Polska;
Tomasz Frankowski – poseł, Parlament Europejski, Polska;
Kamil Bortniczuk – minister, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polska;
Adam Ciszkowski – burmistrz, Urząd Miejski w Halinowie, Polska;
Grzegorz Czarnocki – prezes, Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, Polska.

część II panelu:


Moderator:

Ryszard Czarnecki – poseł, Parlament Europejski, Polska.

 

Paneliści:

Kamil Bortniczuk – minister, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polska;
Marek Malinowski – członek zarządu, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Polska;
Czesław Lang –dyrektor generalny, Lang Team, Polska;
Ireneusz Raś – poseł, przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Polska.

Głównym Partnerem Europejskiego Kongresu Samorządów jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego