Silny koncern multienergetyczny zwiększa bezpieczeństwo Polski i regionu

Foto: dr Adam B. Czyżewski- PKN Orlen / Konrad Falęcki
Foto: dr Adam B. Czyżewski- PKN Orlen / Konrad Falęcki

Bezpieczeństwo energetyczne to jeden z wiodących tematów debat odbywających się w Karpaczu podczas XXXII Forum Ekonomicznego. W trakcie jednej z największych imprez gospodarczych w Europie Środkowo-Wschodniej dyskutowano m.in. o roli Grupy ORLEN w procesie zwiększania niezależności energetycznej regionu i transformacji polskiej gospodarki.

Rosyjska agresja na Ukrainę w znaczący sposób zmieniła postrzeganie kwestii bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego i surowcowego. To, że Polska dosyć łagodnie przechodzi kryzys wywołany wojną, wynika m.in. z podjętych wcześniej decyzji, dotyczących konsolidacji sektora paliwowo-energetycznego. Liderem tego procesu jest Grupa ORLEN, która – dzięki przeprowadzonym w ostatnich latach fuzjom i inwestycjom – stała się największą firmą sektora paliwowo-energetycznego w regionie i liczącym się podmiotem na globalnym rynku. 
Siłę połączonej Grupy ORLEN potwierdza najnowsze zestawienie 500 największych na świecie firm pod względem przychodów, opracowane przez amerykański magazyn „Fortune”. ORLEN osiągnął w nim historyczny awans, przesuwając się w światowym rankingu „Fortune Global 500” o 208 pozycji w górę. Obecnie grupa znajduje się na 216. miejscu tego prestiżowego rankingu. 
Jako największa firma w tej części Europy ORLEN był też w czołowej piątce najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw. I wszystko wskazuje na to, że koncern nadal będzie umacniać swoją pozycję. Według wyliczeń niezależnych audytorów wszystkie efekty synergii i korzyści uwalniane w wyniku przejęcia przez ORLEN Grupy LOTOS i PGNiG mogą przekroczyć 20 mld zł w perspektywie 2032 roku. To dwukrotnie więcej, niż szacowano przed sfinalizowaniem fuzji.

Konieczna dywersyfikacja źródeł energii 

Grupa ORLEN od lat konsekwentnie realizuje strategię, której celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego, m.in. poprzez zapewnienie taniej, stabilnej i czystej energii krajowym konsumentom. – Budowanie bezpieczeństwa energetycznego polega głównie na tym, by przeprowadzać odpowiednie inwestycje, w odpowiednim miejscu i czasie. Kluczową kwestią jest posiadanie rezerw. Jeżeli tych rezerw nie ma, rynki – zamiast radzić sobie z dynamicznie zmieniającą się sytuacją gospodarczą – same zaczynają na nią negatywnie oddziaływać. Poza tym, nie można opierać bezpieczeństwa na jednym źródle energii. Źródła należy dywersyfikować – stwierdził dr Adam Czy-żewski, główny ekonomista ORLEN SA, podczas panelu „Silny koncern multienergetyczny odpowiedzią na potrzeby Polaków”. 
Tylko w tym roku na realizację projektów trwale zwiększających bezpieczeństwo energetyczne i niezależność surowcową Polski oraz regionu Grupa ORLEN planuje przeznaczyć 36 mld zł. Kluczowe są inwestycje w nowoczesną energetykę, przede wszystkim odnawialne źródła energii. – Inwestujemy m.in. w farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim – poinformował Adam Czyżewski. 

Nowe innowacyjne projekty

ORLEN konsekwentnie rozwija też segment wydobycia. Polski koncern, wraz z partnerami koncesyjnymi, planuje zwiększyć wydobycie gazu ziemnego ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. – Chcemy także magazynować CO2 powstały w wyniku naszej produkcji, ale również oferować usługi związane z odbiorem i zarządzaniem przemysłowymi emisjami dwutlenku węgla innym podmiotom – powiedział Adam Czyżewski. Magazynowanie CO2 w Polsce, m.in. pod dnem Morza Bałtyckiego, będzie miało kluczowe znaczenie dla utrzymania konkurencyjności krajowego przemysłu w branżach obarczonych wysokimi kosztami emisji. Do rozwoju tych usług ORLEN zamierza wykorzystać doświadczenia zebrane na Morzu Barentsa. Koncern podpisał porozumienie z norweskim partnerem, dotyczące potencjalnej współpracy przy jednym z najbardziej zaawanso-wanych projektów magazynowania CO2 na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. 
Jak wskazał główny ekonomista ORLENU, koncern wciąż analizuje możliwości uczestniczenia w ambitnych projektach, w różnych sektorach gospodarki.

– Naszym celem jest rozwijanie własnych nowych technologii i produktów pod własną marką – zapewnił. – Wykorzystując swój potencjał, ORLEN może wypromować polską, globalną markę. To bardzo potrzebne w obecnym świecie

– stwierdził Włodzimierz Ehrenhalt ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Ważna współpraca regionalna 

Stworzenie na bazie ORLENU silnego koncernu multienergetycznego wpływa nie tylko na wzrost poziomu bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale też całego regionu. Tym bardziej, że Grupa ORLEN coraz aktywniej działa na rynkach zagranicznych.

– Zwiększamy naszą obecność w Niemczech, na Węgrzech, a już wkrótce będziemy również na na rynku austriackim. Dywersyfikowanie działalności jest bardzo ważne, ponieważ zwiększa odporność na zawirowania makroekonomiczne. Silny koncern, działający na wielu rynkach, będzie też bardziej odporny na potencjalne próby wrogiego przejęcia

– zapewnia Michał Perlik, dyrektor wykonawczy ds. zarządzania finansami w ORLENIE, pod-czas panelu „Bezpieczeństwo energetyczne państw Europy Środkowej”. Do 2030 roku koncern planuje zbudować międzynarodową sieć stacji paliw liczącą 3,5 tys. obiektów, ale już w przyszłym roku, po wejściu na rynek austriacki, cel ten zostanie niemal w całości zrealizowany. 

Zdaniem Michała Perlika, niezmiernie istotna jest konsekwentnie prowadzona przez koncern dywersyfikacja źródeł surowców energetycznych, co pozwoliło na uniezależnienie się od dostaw z kierunku wschodniego. Strategia rozwoju koncernu multienergetycznego zakłada zwiększanie suwerenności energetycznej Polski i współpracę z innymi krajami.

– Inwazja Rosji na Ukrainę stanowiła punkt zwrotny w kooperacji krajów regionu. Jednym ze skutków było stworzenie poczucia wspólnoty interesów wśród państw uzależnionych od rosyjskiego importu. Jak wyglądałoby nasze bezpieczeństwo energetyczne, gdyby nie istniały gazociągi łączące Polskę z Litwą czy Polskę ze Słowacją?

– wskazała uczestnicząca w debacie Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

– Polska, prowadząc politykę zwiększenia poziomu suwerenności energetycznej, koncentruje się m.in. na tym, aby wszystkie podmioty, w tym odbiorcy indywidualni, miały zapewnione niezbędne dostawy surowców energetycznych

– podkreśliła.