Warta Pamięci

fot. Kancelaria Sejmu

Hołd Bohaterom Walk Przeciwko Sowieckim Najeźdźcom

Ponad 20 lokalizacji w kilku województwach i pół tysiąca zaangażowanych osób – to skala przedsięwzięcia, które w sobotę 16 września, w przeddzień 84. rocznicy napaści na Polskę przez ZSRS, odbędzie się na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Białostocczyźnie. Wszędzie tam, w miejscach bohaterskiego oporu przeciw Sowietom, staną specjalne warty złożone z młodzieży Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego i harcerzy. 


– Chcemy ciągle przypominać, jak wyglądała nasza walka o wolność, jak heroicznymi postawami i niezwykłą odwagą musieli się wykazywać Polacy, którzy postawili sobie cel najwyższy – niepodległość ojczyzny

– mówi o akcji marszałek Sejmu Elżbieta Witek

Pamięć przez pokolenia

„Warta Pamięci” to wspólny projekt Związku Strzeleckiego „Strzelec”, Fundacji Rekonstruktorzy.pl i Instytutu Pamięci Narodowej, realizowany we współpracy z Kancelarią Sejmu. Wydarzenie ma przypominać o sowieckiej napaści, ale również o walce w obronie nie tylko całego państwa, lecz i małych ojczyzn – miast i wsi wschodniej Polski. – Akcja ma być biało-czerwoną nicią, która połą-czy nas z bohaterami walczącymi z sowieckim najeźdźcą. Nie tylko we wrześniu 1939 r., ale także z tymi, którzy walczyli o wolność na wschodnich rubieżach także w konspiracji czy jako Żołnierze Wyklęci – opisuje komendant główny Strzelca, bryg. zs. Marek Matula. To właśnie strzelecka młodzież odgrywa w całym projekcie kluczową rolę. Zorganizowanie ponad 20 wydarzeń jednocześnie na terenie czterech województw wymaga zaangażowania 500 osób, które umieszczą kwiaty, zapalą znicze oraz staną na warcie – „Warcie Pamięci”. 

Upamiętnienie i edukacja

Organizatorzy zachęcają wszystkich do włączenia się w obchody wydarzenia. Będą one miały miejsce 16 września o godz. 17.30 równocześnie w ponad 20 miastach i wsiach, w czterech województwach: podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. „Warta Pamięci” odbędzie się m.in. w Augustowie, Rudniku nad Sanem, Jabłoni (pow. parczewski) czy Zwoleniu. Pełna lista lokalizacji oraz szczegółowe informacje na temat wydarzeń są dostępne na stronie: www.WartaPamieci.pl. Spotkanie w miejscach, które były świadkami heroizmu swoich mieszkańców, jest szczególnie ważne jako element edukacji młodych ludzi i kształtowania ich obywatelskich oraz patriotycznych postaw. 

– 16 września przedstawiciele władz państwowych i samorządowych złożą hołd w miejscach pamięci narodowej, związanych z napaścią sowiecką i mordami dokonanymi na obywatelach polskich przez czerwonoarmistów i prosowieckie bojówki we wrześniu 1939 r. oraz w latach 1944–1945

– mówi dr Adam Pleskaczyński, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN.

– W ramach współpracy z organizatorami akcji „Warta Pamięci” Instytut Pamięci Narodowej przeprowadzi w kilkudziesięciu szkołach zlokalizo-wanych w pobliżu wspomnianych miejsc pamięci działania edukacyjne. Podczas zajęć uczniowie wysłuchają wykładów o okolicznościach agresji sowieckiej na Polskę we wrześniu 1939 r.

– dodaje dyr. Pleskaczyński. 

– 17 września 1939 r. czwarty rozbiór Polski stał się faktem. Doświadczenia minionych pokoleń są elementem budującym dziś naszą tożsamość. Aby dobrze odrobić lekcję historii, musimy nieu-stannie o niej przypominać. Dlatego tak istotnym jest, by wspólnym wysiłkiem obronić prawdę, ocalić od zapomnienia wydarzenia ważne dla kultury narodowej, by wzbudzać ducha patriotyzmu

– akcentuje marszałek Sejmu Elżbieta Witek. 

Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego oraz Fundacja Rekonstruktorzy.pl podkreślają, że „Warta Pamięci” jest realizowana dzięki szczególnemu poświęceniu i wsparciu mieszkańców oraz szeregu instytucji.

– Podziękowania należą się wszystkim uczestnikom i liderom lokalnych społeczności. To dzięki wam historia pozostaje żywa i jest przekazywana kolejnym pokoleniom

– podkreśla Jan Walkiewicz, prezes zarządu Fundacji Rekonstruktorzy.pl.

Komitet honorowy akcji tworzą marszałek Sejmu Elżbieta Witek, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister aktywów państwowych Jacek Sasin i prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki.

Materiał powstał we współpracy 
z Kancelarią Sejmu