Współpraca miast i regionów

W dniach 11–12 kwietnia 2022 r. w Mikołajkach w Hotelu Gołębiewski odbędzie się VII Europejski Kongres Samorządów. Organizowane przez Instytut Studiów Wschodnich wydarzenie nawiązuje w swojej formule do Forum Ekonomicznego w Karpaczu. W tym roku kongres odbędzie się pod hasłem „Budowanie wspólnoty przyszłości”.

spółpraca miast i regionów Europy na płaszczyznach ekonomicznej oraz społecznej wywiera istotny wpływ na politykę i gospodarkę naszego kontynentu. VII Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Organizatorzy zakładają udział ponad 1,5 tys. gości – liderów samorządowych oraz elit regionalnych, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO, mediów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

W tegorocznej edycji oferujemy Państwu program, na który składać się będzie dziesięć ścieżek tematycznych, obejmujących ponad 110 wydarzeń: bloków programowych, raportów, paneli dyskusyjnych, warsztatów, wykładów, prezentacji. Planujemy także uroczystą galę, podczas której nagrodzimy laureatów – włodarzy najlepszych polskich gmin. Wśród planowanych tematów znajdą Państwo:

• Polski Ład – nowe wyzwanie dla samorządów.

• Finanse samorządu w dobie kryzysu.

• Miasto dla ludzi – rola obywateli w procesie zarządzania miastem.

• Równowaga kluczem rozwoju miast i regionów.

• Kultura, historia i tradycje. Jak budować regionalną tożsamość?

• Kierunek turystyka – rozwój turystyki w regionie. Agro, eko czy komercja?

• Jak mądrze wspierać rozwój MŚP w regionach?

• Utylizacja i recykling na poziomie regionalnym. Wyzwanie czy czysty zysk?

• Miasta Europy – co je łączy, a co dzieli?

• Sprawiedliwość komunikacyjna – czy da się zapewnić każdemu transport publiczny?

• Kultura polskiej wsi – czy jest jeszcze potrzebna?

• Marketing miejsc – jak z sukcesem kreować markę miasta?

• Klient – senior – czyli dostosowanie zmieniającego się rynku do potrzeb seniora.

• Mapa Potrzeb Zdrowotnych. Krajowy Plan Transformacji. 2022 Rokiem Dostępności.

• Potencjał samorządów w zabezpieczeniu medycznych i sanitarnych potrzeb uchodźców. Możliwości i bariery.

Mając na uwadze misję kongresu – budowanie korzystnej atmosfery i lepszych warunków współpracy między europejskimi krajami i regionami – do udziału w dyskusjach i obradach kongresu zapraszamy osoby, które należą do grona międzynarodowych autorytetów i ekspertów w danych dziedzinach.

Głównym partnerem VII Europejskiego Kongresu Samorządów jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Rejestracja na kongres jest dostępna pod linkiem: https://www.forum-ekonomiczne.pl/