Wydarzenie \ Rejestracja na VI Europejski Kongres Samorządów już otwarta!

fot. Jakub Wlodek
fot. Jakub Wlodek

W Mikołajkach o polityce regionalnej

6–7 grudnia 2021 r. w Mikołajkach odbędzie się VI Europejski Kongres Samorządów. Mazurski kurort na dwa dni stanie się centrum wymiany myśli i doświadczeń przedstawicieli europejskich regionów.

Współpraca na linii rząd–samorząd jest konieczna do sprawnego funkcjonowania państwa. Tylko współdziałając władze mogą zapewnić Polakom poprawę poziomu życia – mówi Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Karpaczu i pomysłodawca samorządowej konferencji. Dodał, że aby Polacy mogli lepiej żyć ,potrzebne jest również wykorzystanie potencjału przedsiębiorców poprzez zapewnienie im sprzyjających ich działalności warunków.

Europejski Kongres Samorządów (EKS) to najważniejsze wydarzenie w Polsce poświęcone polityce regionalnej. Kongres ma już ugruntowaną pozycję. Regularnie przyciąga najważniejsze postacie krajowych i zagranicznych samorządów, władz centralnych oraz biznesu.
W poprzednim, V EKS udział wzięło ok. 2,3 tys. uczestników z niemal 40 krajów, w tym ponad 100 dziennikarzy. Do 2019 r. kongres odbywał się w Krakowie. W tym roku po raz pierwszy samorządowców z całej Europy gościć będą mazurskie Mikołajki. Głównym partnerem wydarzenia będzie Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Hasłem przewodnim tegorocznego kongresu będzie „Europa po pandemii: jak odbudować lokalną gospodarkę?". Wśród najważniejszych tematów, które będą omawiane podczas paneli, znajdą się: finansowanie rozwoju regionów, smart-rozwiązania, współpraca transgraniczna oraz tworzenie sprzyjających warunków dla inwestycji. Program merytoryczny konferencji obejmuje ponad sto wydarzeń, które zostały podzielone na ścieżki tematyczne, takie jak m.in. Biznes i Zarządzanie, Innowacje, Społeczeństwo, Współpraca Międzyregionalna czy Zrównoważony Rozwój.

Podczas kongresu ogłoszone zostaną wyniki Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce. Ranking powstał na bazie opracowania zespołu badawczego z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Przy jego tworzeniu korzystano z danych Regionalnych Izb Obrachunkowych według stanu na koniec 2020 r. Nagrody zostaną wręczone w pięciu kategoriach: gmin wiejskich, gmin miejsko-wiejskich, gmin miejskich, miast na prawach powiatu, powiatów ziemskich.

VI Europejski Kongres Samorządów odbędzie się 6–7 grudnia 2021 r. w hotelu Gołębiewski przy ul. Mrągowskiej 34 w Mikołajkach. Rejestracja gości oraz akredytacje dziennikarskie na VI Europejski Kongres Samorządów poprzez stronę: https://www.economicforum.pl/rejestracja-eks/index.php/form/fe?open=Eks&_lang=pl.

Patronat nad wydarzeniem objęła Gazeta Polska Codziennie

Wykłady, warsztaty, prezentacje, uroczysta gala\Europejski Kongres Samorządów 

Europejski Kongres Samorządów stanowi platformę wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych, nauki i biznesu. W 2021 r. odbędzie się szósta edycja tego wydarzenia.  Organizatorzy przewidują zróżnicowany program, na który składać się będzie siedem ścieżek tematycznych obejmujących ponad 80 wydarzeń: bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje oraz uroczystą galę.