Zabierz klasę do muzeum

Foto: mat. prasowy
Foto:mat. prasowy

Ruszyła kolejna edycja konkursu „Spotkania ze sztuką”, organizowanego przez Fundację PGE. W nagrodę cała klasa laureata pojedzie na jednodniową wycieczkę do jednego z pięciu objętych mecenatem PGE muzeów narodowych w Polsce i weźmie udział w niezapomnianej lekcji muzealnej. Laureaci otrzymają też nagrody indywidualne. Zadanie polega na stworzeniu własnej interpretacji wybranego obrazu Józefa Chełmońskiego.

Celem konkursu „Spotkania ze sztuką” jest propagowanie wiedzy z zakresu polskiego malarstwa, jak również rozwój i kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz wspieranie działań i możliwości twórczych wśród dzieci i młodzieży. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych zlokalizowanych w miejscowościach liczących poniżej 50 tys. mieszkańców, czyli tam, gdzie dostęp do instytucji kultury jest trudniejszy. 

Wystarczy dać szansę

W nagrodę laureaci oraz laureatki konkursu zabiorą swoje klasy wraz z opiekunami na lekcje muzealne do pięciu muzeów narodowych. Są to:  Muzeum Narodowe w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Gdańsku i Kielcach. – Jako jeden z największych mecenasów kultury szczególną uwagę poświęcamy rozwojowi inicjatyw nastawionych na edu-kację, a takim projektem jest konkurs „Spotkania ze sztuką”. Ubiegłoroczna edycja konkursu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów z całej Polski. Otrzyma-liśmy wówczas ponad 500 konkursowych prac, z których wyłoniliśmy 90 laureatów. Dzięki temu z lekcji muzealnych skorzystało blisko 1800 uczniów. Dowodzi to, że młodzież, jeżeli ma taką możliwość, chce mieć kontakt ze sztuką. Właśnie dlatego podjęliśmy decyzję o kontynuacji tego projektu. Chcemy umożliwić jeszcze większej liczbie młodych ludzi z małych miejscowości kontakt ze sztuką, zabierając ich do najważniejszych muzeów sztuki w Polsce – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycz-nej.
Wyjątkowe galerie
Klasowa lekcja w muzeum to niejedyna nagroda dla laureatów konkursu. Autorzy zwycięskich prac otrzymają także indywidualne bony o wartości 300 zł do wykorzystania w sklepie Empik. Wy-różnieniem dla nich będzie także wystawa ich prac na stronach internetowych muzeów. 

Jak przygotować pracę?

Prace powinny być przygotowane w formie płaskiej w formacie A2 w dowolnej technice: ołówek, kredka, flamaster, farba (akwarelowa, olejna, akrylowa), węgiel. Z jednej klasy należy wybrać pracę jednego ucznia i zgłosić ją jako pracę konkursową. Uczestnicy wykonują prace w 3 kategoriach wiekowych: klasy I–III, klasy IV–VI, klasy VII–VIII. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych w polskich miejscowościach, liczących poniżej 50 tys. mieszkańców. 
Konkurs trwa od 27 listopada 2023 r. do 4 stycznia 2023 r. Ogłoszenie wyników odbędzie się 19 stycznia 2024 r., natomiast lekcje muzealne odbywać się będą od lutego do 10 czerwca 2024 r.

Niezapomniane wrażenia

Pierwsza edycja, zorganizowana przez Fundację PGE przed rokiem, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Prace plastyczne nadesłało ponad 500 uczniów z ponad 400 szkół podstawowych z całej Polski. Spośród nich jury wyłoniło 90 zwycięzców, którzy zagwarantowali swoim klasom wycieczkę do jednego z trzech muzeów: Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Realizacja wycieczek rozpoczęła się jesienią i trwała do wiosny br., a wzięło w nich udział blisko 1800 uczniów oraz ponad 200 opiekunów. Najchętniej wybieranym przez uczniów muzeum, w którym odbywały się lekcje muzealne, było Muzeum Narodowe w Warszawie, które odwiedziło ponad 700 dzieci. Muzeum Narodowe w Krakowie cieszyło się zainteresowaniem ponad 630 dzieci, a Muzeum Narodowe w Lublinie ponad 450. W trakcie lekcji muzealnych uczniowie mogli zapoznać się z dziełami największych polskich artystów, jak Tamara Łempicka, Jan Matejko, Stani-sław Wyspiański czy Jacek Malczewski, oraz zdobyć wiele informacji z zakresu historii polskiego malarstwa.  

Zachęcają do bywania

PGE stale zwiększa swoje zaangażowanie w promocję polskiej kultury i dziedzictwa narodowego również poprzez obejmowanie mecenatem kolejnych placówek w całej Polsce oraz zachęcanie do bywania w instytucjach kultury. W ramach projektu „PGE Kulturalna Grupa Energetyczna” wspiera już 25 instytucji kultury w całej Polsce, w tym: muzea narodowe, dwie królewskie rezydencje i kilkanaście filharmonii w całym kraju. W ramach swojej działalności kulturalnej PGE szczególnie wspiera inicjatywy edukacyjne. Tylko w 2022 r. w instytucjach kultury wspieranych przez spółkę zostało zorganizowanych ponad 6 tys. pojedynczych wydarzeń, w których wzięło udział blisko 6 mln osób.