Zrównoważony rozwój regionu karpackiego

W dniach 11–12 kwietnia 2022 r. w Mikołajkach w Hotelu Gołębiewski odbędzie się VII Europejski Kongres Samorządów. Organizowane przez

Instytut Studiów Wschodnich wydarzenie nawiązuje w swojej formule do Forum Ekonomicznego w Karpaczu. W tym roku kongres odbędzie się

pod hasłem „Budowanie wspólnoty przyszłości”.

Region karpacki posiada unikatową różnorodność przyrodniczą i kulturową, i łączy aż siedem państw. Przyspieszenie jego rozwoju wymaga przede wszystkim pogłębienia współpracy tych krajów, wzmocnienia miejscowej gospodarki i społeczności lokalnych oraz zachowania dziedzictwa kulturowego.

Współpraca pomiędzy państwami regionu zyskała dodatkowe znaczenie w obliczu wojny na Ukrainie. Jaki wpływ miała obecna sytuacja na współpracę w regionie? Jaki wpływ będzie ona miała na rozwój makroregionu w przyszłości?

Moderator:

Natalia Sawka – dyrektor wykonawczy, Euroregion Karpaty-Ukraina, Ukraina.

Paneliści:

Barbara Bartuś – poseł, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Polska;

Dawid Lasek – sekretarz generalny, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, Polska;

Andrzej Adamczyk – minister, Ministerstwo Infrastruktury, Polska;

Roman Matys – przewodniczący, Biuro Inwestycji Międzynarodowych, Ukraina;

Ewa Draus – wicemarszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Polska.

Głównym Partnerem Europejskiego Kongresu Samorządów jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.