Kolejna prowokacja!

numer 2152 - 12.10.2018 Opinie

Mam nadzieję, że nadal obowiązuje art. 256 k.k., który mówi wprost: „Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa (…), podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Jeżeli tak, to jakim prawem organizowane jest w Polsce tournée Chóru Armii Rosyjskiej im. A.W. Aleksandrowa? To chór sołdatów śpiewających sowieckie pieśni żołnierskie, w strojach przypominających mundury Armii Czerwonej. Z okazji 85-lecia swojego istnienia chór wystąpił w Moskwie pod wielkim portretem Stalina i napisem „Za Ojczyznę, za Stalina, za socjalizm!”. Poprzedni rząd w 2015 r. zorganizował obchody Roku Polski w Rosji i Roku Rosji w Polsce, a gwoździem programu obchodów były koncerty Chóru Aleksandrowa w kilkunastu polskich miastach. Wszystko odbywało się w oparach skandalu, a po protestach członkowie zespołu nie występowali w sowieckich mundurach. W Krakowie po naciskach radnych i z obawy przed protestami koncert odwołano. Na przykład w Czechach Chór Aleksandrowa uznano za „wrogą armię”, do Estonii ma zakaz wjazdu, a muzycy traktowani są jak rosyjscy żołnierze. W Szczecinie chór wystąpi 13 grudnia. Skandal!
Autor: Ryszard Kapuścińskireklama

#DziękujeMyZaOdwagę
reklama