100 tysięcy złotych na przekwalifikowanie rolnika

numer 2158 - 19.10.2018 Gospodarka

POMOC Nawet 100 tys. zł dotacji będzie mógł otrzymać rolnik na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, np. na uruchomienie warsztatu rzemieślniczego czy założenie sklepu na wsi. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski do 13 listopada.

Przedsiębiorstwo, które zostanie założone dzięki wsparciu, może zajmować się nie tylko sprzedażą detaliczną z przewagą żywności prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach czy sprzedażą produktów nierolniczych, ale także rzemiosłem, rękodzielnictwem, prowadzeniem obiektów noclegowych, turystycznych i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną.

Wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Na podstawie liczby przyznanych punktów zostanie ustalona kolejność przyznawania pomocy w poszczególnych województwach. Premiowany będzie wiek ubiegającego się o pomoc – w tym wypadku nie więcej niż 40 lat. Ponadto pod uwagę będą brane skala bezrobocia w powiecie, w którym ma być realizowane przedsięwzięcie, oraz to, czy podjęta działalność gospodarcza będzie innowacyjna, a także ile nowych miejsc pracy zostanie utworzonych.

Dotacja w wysokości 100 tys. zł będzie wypłacana w dwóch ratach. 80 proc. tej kwoty dostanie beneficjent, gdy spełni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy. Będzie na to 9 miesięcy od dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 20 proc. premii beneficjent dostanie po realizacji biznesplanu.

O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą się ubiegać nie tylko rolnicy, ale także domownicy, współmałżonkowie rolnika, którzy są ubezpieczeni w KRUS w pełnym zakresie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Pomoc może być również przyznana beneficjentowi (lub jego współmałżonkowi) z poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”. Finansowanie pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Tegoroczny nabór jest drugim w tej perspektywie finansowej przewidzianym dla całego kraju. Poprzedni został przeprowadzony w 2017 r. W tegorocznym naborze do wykorzystania jest blisko 2 mld zł.

(Paweł Woźniak, PAP)Autor: Paweł Woźniak
#DziękujeMyZaOdwagę
reklama