Jak głosować w niedzielę

numer 2158 - 19.10.2018 Polska

RKW Ruch Kontroli Wyborów apeluje do komitetów wyborczych o składanie skargi do Sądu Najwyższego na uchwały Państwowej Komisji Wyborczej, które – zdaniem RKW – zawierają wiele wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych niegwarantujących bezpieczeństwa głosowania w najbliższych wyborach samorządowych.

RKW przygotowało wzorzec skargi ze wszystkimi zarzutami pod adresem PKW, który można pobrać ze strony RKW www.stowarzyszenierkw.org. Marcin Dybowski, krajowy koordynator sieci RKW, wśród zaskarżonych uchwał wymienia m.in. uchwałę o druku i przechowywaniu kart wyborczych pozwalającą na „wymknięcie się spod kontroli całego procesu drukowania kart czy tworzenia pieczęci wyborczych”. Zadania te miały zostać oddane wójtom i burmistrzom, a ci są ostatnimi, którzy powinni mieć z tym cokolwiek do czynienia. Według Dybowskiego powinni to kontrolować urzędnicy wyborczy, komitety wyborcze, mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni. – Druk będzie dokonywany lokalnie w niewiadomych drukarniach, bez obecności świadków, podobnie z pieczęciami wyborczymi, nie ma opisanych żadnych procedur zabezpieczających, aby np. wójt nie wykonał sobie dodatkowej liczby pieczęci czy kart wyborczych – ostrzega krajowy koordynator sieci RKW. Nie ustalono także, w jaki sposób wójtowie mają rozliczyć się z rezerwy wydrukowanych kart do głosowania.

Skargę może złożyć dowolny komitet wyborczy poprzez pełnomocnika. Jeśli SN nakazałby błyskawiczne korekty w uchwałach, zmiany można by wprowadzić jeszcze przed bieżącą turą, ale – jak podkreśla Dybowski – ważne, żeby korekty w uchwałach nastąpiły przynajmniej przed II turą.

W najbliższych wyborach zmieni się wygląd kart do głosowania. Dotychczas głosowaliśmy na kartach, które różniły się kolorami. Już w niedzielę dostaniemy inny rodzaj kart, tym razem same karty będą białe, a kolorami zostaną oznaczone nazwiska kandydatów – nazwiska zostaną wydrukowane na kolorowym tle. Dodatkowo poszczególne karty będą miały dziurki o średnicy 7 mm w prawym górnym rogu. Liczba dziurek zależy od szczebla samorządu.

Karta z kandydatami na radnych do sejmiku będzie miała jeden otwór i nazwiska wydrukowane na niebieskim tle, karta do rady powiatu będzie miała dwa otwory i nazwiska na żółtym tle, do rady gminy trzy otwory, a nazwiska na szarym tle. Nazwiska z kandydatami na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta będą się znajdować na różowym tle, a karta będzie mieć cztery otwory lub odcięty róg.

Pod listą kandydatów umieszczona zostanie informacja, jak oddać ważny głos. Znak „x” należy postawić w kratce przy nazwisku wybranego przez nas kandydata. Postawienie znaku przy większej liczbie kandydatów oznacza, że głos będzie nieważny. Poza wyglądem kart zmieniła się także definicja znaku „x” – są to przynajmniej dwie linie przecinające się wewnątrz kratki, co oznacza, że linii może być więcej niż dwie.

 Autor: Paweł Tunia
#DziękujeMyZaOdwagę
reklama