Zamilczany sukces Polski

numer 2187 - 24.11.2018Opinie

W „Gazecie Wyborczej” czytam przegląd prasy. Jest nadzwyczaj subiektywny i wynika z niego, że w zachodnich mediach mówi się o nas tylko bardzo źle. Cóż, każdy widzi, co chce, ale uczciwość nakazywałaby choćby wzmiankę o artykule w brytyjskim „Financial Times” – gazecie często bardzo krytycznej wobec Polski i rządu RP. Artykuł „FT” jest wielką pochwałą koncepcji polityki regionalnej mocno promowanej przez Polskę – Trójmorza: integracji krajów trzech części szeroko rozumianej „nowej Unii” i krajów do niej aspirujących. Polska jest zwornikiem krajów bałtyckich, Grupy Wyszehradzkiej i państw bałkańskich. Od początku koncepcję tę wsparli Amerykanie i to w czasie, gdy Europa albo dowodziła jej szkodliwości (bo to „podział UE! ”), albo chciała zabić ją milczeniem. Okazało się, że tak jak współpracują kraje Beneluksu, państwa skandynawskie czy Europy Południowej, tak samo nasz region może być ważnym punktem odniesienia. Do tego stopnia, że na ostatnim szczycie Inicjatywy Trójmorza musiał być obecny szef Komisji Europejskiej Juncker, a Niemcy nagle zapragnęły zapisać się do naszej inicjatywy. Szkoda, że w samej Polsce tak mało mówi się o tym polskim sukcesie w polityce europejskiej.

 

 Autor: Ryszard Czarnecki