Nowoczesny symulator porodowy na uniwersytecie

Technologicznie zaawansowany manekin „Lucie” zachowuje się i wygląda jak kobieta rodząca – krzyczy, krwawi, płacze, aż w końcu wydaje na świat „potomka”. To na nim lekarze i położne będą doskonalić swoje umiejętności i schematy postępowania w przypadku wystąpienia komplikacji porodowych w otwartym 5 grudnia 2018 roku Centrum Symulacji Położniczych „Bezpieczny Poród” Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego budowa została sfinansowana z funduszu prewencyjnego PZU.
Wyposażone w zaawansowane fantomy porodowe oraz fantomy noworodkowe Centrum to najnowocześniejszy tego typu ośrodek w kraju, przeznaczony do szkolenia lekarzy położnych, pielęgniarek, a także innych przedstawicieli personelu medycznego i służb ratunkowych. Jego instruktorami są najbardziej doświadczeni położnicy, perinatolodzy i neonatolodzy. Patronat merytoryczny nad kursami, które ruszyły 8 grudnia 2018 roku, objęło Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników (PTGP).
Tzw. sala porodowa wysokiej wierności oferuje najbardziej technologicznie zaawansowany fantom kobiety rodzącej „Lucie”, pozwalający na przeprowadzenie symulacji porodu prawidłowego oraz powikłanego. Umożliwia on ćwiczenie zabiegów położniczych m.in. w dystocji barkowej, porodzie miednicowym oraz krwotoku położniczym. Oprogramowanie stwarza możliwości przeprowadzenia scenariuszy klinicznych w sytuacji zagrożenia życia matki, np. rzucawki, nagłego zatrzymania krążenia czy resuscytacji wewnątrzmacicznej płodu. – Na manekinie można symulować między innymi porody, powikłania poporodowe w postaci krwotoków albo sytuacje ostre, które dzieją się w ciąży, np. atak drgawek, nagłe zatrzymanie krążenia u ciężarnej, podjęcie resuscytacji poprzez intubację pacjentki, defibrylację, masaż serca, ucisk klatki. To wszystko jest zapisywane. Ten fantom umożliwia bardzo wiele reakcji – wyjaśnia dr hab. nauk med. Dorota Bomba Opoń, kierownik Centrum. Z kolei sala ćwiczeń niskiej wierności została wyposażona w nowoczesny symulator noworodka umożliwiający ćwiczenie postępowania resuscytacyjnego. – Powikłania związane z ciążą i porodem są trudne do przewidzenia i wymagają natychmiastowego działania. Nieodpowiednia lub zbyt późna reakcja jest szczególnie dotkliwa, gdyż dotyczy porodu będącego procesem fizjologicznym, a nie stanem chorobowym. Konsekwencje powikłań związane z niewłaściwym postępowaniem ponosi zarówno matka, jak i dziecko. Niezmiernie istotne jest zatem odpowiednie wyszkolenie lekarzy położników i neonatologów oraz położnych, szczególnie w zakresie postępowania w sytuacjach nagłych zagrażających życiu matki i dziecka – tłumaczy prof. Mirosław Wielgoś, kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM, prezes PTGP.
– Przeprowadzone na świecie badania ostatnich lat wskazują, że ćwiczenia praktyczne przeprowadzone na zaawansowanych fantomach porodowych symulujących trudne sytuacje kliniczne skracają krzywą uczenia i poprawiają umiejętności manualne lekarzy i pomocniczego personelu medycznego. Zwiększa to zarazem szansę na prawidłowe postępowanie w sytuacji rzeczywistego wystąpienia danego problemu klinicznego. Szkolenia fantomowe pełnią zatem bardzo istotną rolę w prewencji komplikacji porodowych, które coraz częściej stanowią przyczynę roszczeń pacjentów – podkreśla dr Bomba-Opoń. W Centrum znajdują się również symulatory do ćwiczeń porodów zabiegowych z użyciem kleszczy i próżniociągu położniczego oraz symulujące prowadzenie porodu siłami natury w przypadkach niekorzystnych odmian położenia płodu, np. położenia miednicowego. Dodatkowo Centrum posiada profesjonalną reżyserkę z lustrem weneckim, która pozwala na sterowanie symulatorami, rejestrację obrazu i dźwięku, a także salę seminaryjną, w której omawiane są przeprowadzane symulacje.
Centrum powstało na podstawie umowy o współpracy między WUM, PZU oraz PTGP. Celem prowadzonej z rozmachem współpracy pomiędzy instytucjami jest poprawa opieki okołoporodowej w Polsce.
 
Opublikowano we współpracy z PZU Życie SA.
     

Kup subskrypcję, aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze