fot. mat. pras./d

Elita szkarłatnych beretów

JEDNOSTKI WP \ Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej

numer 2261 - 22.02.2019Obrona narodowa

Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie utworzony w 2004 r. na mocy zarządzenia Nr 52/MON z dnia 22 września 2003 r. jest jedną z najlepiej wyposażonych i wyszkolonych jednostek w WP z olbrzymim doświadczeniem. Do głównych zadań OS ŻW należy m.in. wykonywanie czynności ochronnych, przeciwdziałanie aktom terrorystycznym oraz ich fizyczne zwalczanie.

Transformacja Sił Zbrojnych RP – mająca na celu przystosowanie do nowego spektrum zadań wynikających z charakteru międzynarodowych misji zagranicznych z udziałem polskich kontyngentów wojskowych oraz dostosowanie do zmieniającej się rzeczywistości niosącej ze sobą zmianę charakteru zagrożeń, jakie mogą wystąpić w kraju – wymusiła istotne przemiany organizacyjno-strukturalne w Żandarmerii Wojskowej. W ich wyniku pojawił się w tej formacji zupełnie nowy typ jednostek – oddziały specjalne Żandarmerii Wojskowej, a wśród nich oddział specjalny w Warszawie. 2 lutego 2004 r. jest datą powstania pierwszej tego typu jednostki w Żandarmerii Wojskowej.

Specyfika działania OS ŻW

W przeciwieństwie do oddziałów terenowych ŻW Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie nie posiada podległych jednostek. Charakteryzuje go szczególna specjalizacja: działania antyterrorystyczne i ochrona specjalna. Warszawski OS jest specjalistyczną jednostką Żandarmerii Wojskowej podporządkowaną komendantowi głównemu Żandarmerii Wojskowej. W strukturze jednostki znajdują się Wydział Ochrony, Wydział Działań Specjalnych oraz Pion Szkolenia i Sztab.

Szeroki zakres obowiązków

Do głównych zadań Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie należy m.in. wykonywanie czynności ochronnych m.in. wobec kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej i wojskowych delegacji zagranicznych. Wśród obowiązków OS ŻW znajduje się również przeciwdziałanie oraz fizyczne zwalczanie aktów terrorystycznych w środowisku lądowym, wodnym oraz z powietrza. Należy również wspomnieć o udzielaniu pomocy zarówno policji w razie zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, jak i zapewnieniu wsparcia policyjnego oddziałom oraz pododdziałom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wydzielanym do użycia w sytuacjach kryzysowych wynikających z zagrożeń terrorystycznych oraz udział w realizacji zadań w celu przeciwdziałania aktom terrorystycznym na lądzie, wodzie i z powietrza. OS ŻW w Warszawie bierze udział też w poszukiwaniu oraz zatrzymywaniu i obezwładnianiu szczególnie niebezpiecznych przestępców. Żołnierze odziału dbają o bezpieczeństwo osób ochranianych na terenie kraju i za granicą. Dotyczy to także miejsc o podwyższonym ryzyku, włączając w to strefy wojenne, jak np. Afganistan, Irak. Realizowane zadania są tożsame z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Oddział może prowadzić działania antyterrorystyczne w całej Polsce. Na terenie jednostek wojskowych i instytucji podlegających Ministerstwu Obrony Narodowej jest główną jednostką, która prowadzi operacje. W pozostałych przypadkach współpracuje z innymi formacjami i jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz porządek publiczny.

Nowe zadanie dla ŻW

Wysoki poziom wyszkolenia, profesjonalny sprzęt i wyposażenie, bogate doświadczenie w zakresie czynności ochronnych oraz niezawodność żołnierzy Żandarmerii Wojskowej zdecydowały o powierzeniu im niezwykle odpowiedzialnego i obarczonego dużym ryzykiem zadania ochrony placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich personelu dyplomatyczno-konsularnegozawartość zablokowana

Autor: Paweł Kryszczak


Pozostało 50% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się