„Dzidzia” w spółce oddanej w zarząd Oddziałowi Y

RESORTOWE DZIECI \ Państwo Owsiakowie i tajne służby

numer 2293 - 02.04.2019Publicystyka

Nie tylko Jerzy Owsiak był związany ze spółką kontrolowaną przez komunistyczny wywiad wojskowy. Ustaliliśmy, że w latach 80. w spółce polonijnej, która została oddana w zarząd Oddziałowi Y, pracowała żona Jerzego, Lidia Niedźwiedzka-Owsiak. Materiały na ten temat zostały odtajnione w IPN dopiero w październiku 2016 r.

O swojej pracy w latach 80. Jerzy Owsiak mówi mało, zaś jego żona milczy na ten temat. Przez cały okres istnienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, nazywana przez męża „Dzidzią”, pozostawała w cieniu. „O niej samej wiemy niewiele. Para chroni swoją prywatność i unika medialnego szumu. Lidia Niedźwiedzka-Owsiak nieprzerwanie trwa u boku męża od początku istnienia WOŚP i zasiada w zarządzie fundacji” – tak o żonie Jerzego Owsiaka pisała „Viva” w maju 2018 r.

Na informacje dotyczące „Dzidzi” Owsiak natrafiłam przypadkowo, podczas zbierania materiałów do książki dotyczącej m.in. afery FOZZ i działań Zarządu II Sztabu Generalnego, czyli komunistycznego wywiadu wojskowego. Okazało się, że jej nazwisko figuruje w jednej ze spółek, które kontrolował Oddział Y. Co ciekawe, firma ta była powiązana z inną spółką polonijną, w której z kolei pracował Jerzy Owsiak.

Przed publikacją tego materiału wysłałam pytania do Jerzego Owsiaka dotyczące pracy jego oraz żony w spółkach polonijnych – do momentu wysłania gazety do druku nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

Pod zarządem wojskowych służb

Lidia Niedźwiedzka-Owsiak – jak czytamy w aktach IPN – pochodziła z rodziny inteligenckiej. Jej ojciec był oficerem Ludowego Wojska Polskiego; młodszy o rok brat Zbigniew był redaktorem technicznym Interpressu – działającej w PRL agencji informacyjnej.

Po ukończeniu Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w drugiej połowie lat 80. pracowała jako ekonomistka w spółce polonijnej Agaricus, której właścicielem był Jan Załuska, również absolwent SGPiS. Z kolei Jerzy Owsiak pracował w innej firmie Załuski – Carpatii. Jan Załuska w 1986 r. został zarejestrowany jako tajny współpracownik wojskowego wywiadu PRL o pseudonimie „Merc”. „Gazeta Polska” ujawniła, że prowadzącymi „Merca” byli wyłącznie oficerowie Oddziału Y, m.in. płk Tadeusz Ważyński oraz płk Zdzisław Żyłowski, znany z afery FOZZ (był także oficerem prowadzącym współpracownika o ps. DIK – Grzegorza Żemka), ostatni szef Oddziału Y.

– Spółki polonijne w większości były pod kontrolą komunistycznych służb – zarówno cywilnych, jak i wojskowych. Jan Załuska z Carpatii był ściśle związany z Zarządem II Sztabu Generalnego, a dowodem na to jest umowa, pod którą figuruje nazwisko biznesmena – mówi Piotr Bączek, były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, były członek komisji weryfikacyjnej do spraw WSI.

W umowie z komunistycznym wywiadem wojskowym Jan Załuska zobowiązał się m.in. do „oddania pod nadzór Centrali dwóch (…) firm znajdujących się w Polsce – PPZ „Carpatia” i PPZ „Agaricus”; przekazywania Centrali zysków z działalności obydwu firm w wysokości 5 proc. od zysku netto, płatne kwartalnie; zatrudniania delegowanych przez Centralę osób na kluczowych stanowiskach w ww. firmach”.

Dokumenty komunistycznych służb specjalnych dotyczące Lidii Niedźwiedzkiej-Owsiak znajdują się m.in. w sprawie o kryptonimie „Rebus”. Dotyczyła ona firm Jana Załuski, który – wykonując zadania dla wywiadu wojskowego – był zwalczany przez Służbę Bezpieczeństwa. Prowadzono wobec niego śledztwo, w wyniku którego Załuska trafił do aresztu. W znajdujących się w Instytucie Pamięci Narodowej dokumentach nazwisko Lidii Niedźwiedzkiej-Owsiak pojawia się m.in. w korespondencji funkcjonariuszy bezpieki z Centralą – żona Jerzego Owsiaka pracowała wówczas w Agaricusiezawartość zablokowana

Autor: Dorota Kania


Pozostało 50% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się
reklama

#DziękujeMyZaOdwagę
reklama