ALIANS S35, czyli dolnośląski trójkąt rozwoju

Innowacje \ Wspólny projekt dla Dolnego Śląska

numer 2350 - 11.06.2019Gospodarka

Wałbrzych, Lubin i Wrocław to najważniejsze pod względem gospodarczym miasta Dolnego Śląska. Już niebawem dzięki projektowi ALIANS S35 i współpracy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., KGHM Polska Miedź i Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” infrastrukturalny rozwój regionu nabierze jeszcze szybszego tempa.

Projekt ALIANS S35 zakłada stworzenie konurbacji, czyli specyficznego typu aglomeracji, w której skład będą wchodzić największe miasta regionu – Wrocław, Lubin i Wałbrzych. Typowa aglomeracja kojarzy się powszechnie z układem urbanistycznym, w którym jedno miasto dominuje, a otaczają je mniejsze i od niego zależne. Konurbacja, która ma powstać na Dolnym Śląsku, ma nieco inny charakter. Wymienione miasta mają się wzajemnie uzupełniać, tworząc sieć powiązań, która w rezultacie stworzy jeden wspólny organizm o ogromnym potencjale przemysłowym, biznesowym, a także kulturalnym i społecznym. Dzięki konurbacji ma nastąpić połączenie potencjałów samorządów, ośrodków naukowych, a także działających na tym obszarze przedsiębiorców.

Aby mogła powstać konurbacja, niezbędna jest rozbudowa infrastruktury transportowej. Mowa tu zarówno o drogach, szlakach kolejowych, jak i modernizacji lotniska we Wrocławiu. Według założeń projektu rozwinięta sieć kolejowa miałaby wspierać transport towarowy i osobowy w regionie. Z kolei lotnisko we Wrocławiu miałoby zyskać potencjał międzykontynentalny m.in. dzięki wydłużeniu pasa startowego i budowie płyty postojowej dla ciężkich samolotów.

Kluczowe w tych zamierzeniach będzie też stworzenie alternatywy dla autostrady A4, która obecnie jest bliska osiągnięcia maksimum przepustowości. Tą alternatywą będzie przede wszystkim droga ekspresowa S35. Dopomóc ma również optymalizacja przebiegu dróg S3 i S8. Dzięki stworzeniu nowoczesnego i sprawnego systemu transportu między miastami będą one mogły w pełni wykorzystać drzemiący w nich potencjał.

Ku zagłębiu elektromobilności

Pierwszym krokiem do realizacji projektu ALIANS S35 jest podpisanie porozumienia o współpracy. Odbyło się ono 6 czerwca na zamku Książ w Wałbrzychu. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., KGHM Polska Miedź oraz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”. Nikt nie miał wątpliwości – wspólny projekt to ogromna szansa dla wszystkich biorących w nim udział i całego Dolnego Śląska.

Jak zauważył Dariusz Śliwowski, region, którego dotyczyć będzie projekt ALIANS S35, ma strategiczne znaczenie dla całej polskiej gospodarki. Na wzmocnieniu logistyki na Dolnym Śląsku skorzystać może wiele firm. Mowa tu choćby o inwestorach parku przemysłowego w Kobierzycach, m.in. koreańskim LG Chem – największym w Europie producencie baterii do samochodów elektrycznych. Na Śląsku funkcjonuje też wiele innych firm z tej branży, w tym Daimler, Enchem czy Starion.

– Mamy duże szanse, żeby stać się zagłębiem elektromobilności, ale nie da się tego osiągnąć bez strategicznych inwestycji i spójnego planu. Wspólnie z naszymi partnerami chcemy zapewnić przedsiębiorstwom jak najlepsze warunki do rozwoju i dlatego postanowiliśmy połączyć siły, tworząc ALIANS S35 – zaznaczał wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., dodając jednocześnie, że wypracowane porozumienie jest efektem prowadzonych rozmów wszystkich sygnatariuszy na temat sposobów wsparcia tej części Dolnego Śląska.

Odpowiedzialni za Dolny Śląsk

Marcin Chludziński, prezes KGHM, jednego ze światowych liderów branży miedziowej, stwierdził z kolei, że wsparcie projektu takiego jak ALIANS S35 to obowiązek dla firmy, która czuje odpowiedzialność za rozwój regionu, w którym działa. Wtórował mu prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” Marcin Badura, zaznaczając, że projekt ma przynieść regionowi zrównoważony rozwój – zarówno gospodarczy, jak i społeczny.

– Cel to stworzenie warunków inwestycyjnych, które pozwolą na rozwój przedsiębiorczości i umożliwią regionowi wyjście z pułapki średniego rozwoju. Aby to osiągnąć, potrzebujemy spójnej strategii, która da szansę na stworzenie funkcjonalnie powiązanej infrastruktury oraz terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych – stwierdził Badura. Jak dodawał, planowana konurbacja połączy dynamiczny rozwój przemysłu z komfortowymi warunkami życia mieszkańców i środowiskiem naturalnym.

Dynamiczna ewolucja

Przy tym wszystkim warto pamiętać, że ALIANS S35 to nie pierwszy krok w kierunku pełnego wykorzystania potencjału Dolnego Śląska. Niedawno w Kancelarii Premiera odbyło się spotkanie w sprawie komercjalizacji Strefy Przemysłowej Lubin S3, w którym udział brali przedstawiciele ARP, KGHM, a także władz samorządowych i państwowych. To pokłosie i kontynuacja podpisanego w październiku ubiegłego roku przez KGHM i Agencję Rozwoju Przemysłu porozumienia o współpracy w zakresie utworzenia na gruntach skarbu państwa strefy lokalnego rozwoju. Strefa ta ma pomóc w rozwijaniu zielonej energii, nowych upraw i technologii dla rolnictwa.

ALIANS S35 to tym samym kolejny etap na drodze gospodarczej i społecznej ewolucji Dolnego Śląska. Konurbacja, która powstanie między Wałbrzychem, Wrocławiem i Lubinem, w znaczącym stopniu powinna ożywić miejscową gospodarkę. Dzięki sprawnemu transportowi kluczowe miasta regionu będą tworzyć ekonomiczno-społeczną synergię. Właśnie dzięki tej synergii lokalny rozwój przyspieszy bardziej niż kiedykolwiek.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z Dolnym Śląskiem jest związana od prawie 20 lat. W 2005 r. spółka utworzyła w Biskupicach Podgórnych pod Wrocławiem podstrefę Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej TSSE Euro-Park Wisłosan – Euro-Park Kobierzyce. Obecnie w parku technologicznym działa 31 inwestorów – głównie globalne i innowacyjne firmy z branży motoryzacyjnej, elektronicznej, papierniczej i maszynowej. Spora część inwestycji realizowana jest przez firmy z Korei Południowej. To m.in. fabryka LG Chem Wrocław Energy, w której produkowane są baterie do samochodów elektrycznych, oraz zakłady firm kooperujących (m.in. LG Innotek, LG Electronics, Starion Poland, Enchem). To również inne, zagraniczne inwestycje, np. niemieckich firm Kessel, Lapp Kabel, hiszpańskiej Industrias Alegre, czy duńskiej Aluwind.

 

Artykuł sponsorowany