Miliardy euro na infrastrukturę w krajach Trójmorza

​ROZWÓJ \ Bank Gospodarstwa Krajowego inicjatorem Funduszu Trójmorza

numer 2404 - 14.08.2019Gospodarka

Możliwość wykorzystania efektu synergii w rozwoju gospodarczym Polski i Europy doprowadziła do stworzenia idei ponadnarodowego wehikułu inwestycyjnego, czyli Funduszu Trójmorza. Będzie on jednym z głównych filarów finansowania kluczowych projektów infrastrukturalnych w regionie, od Bałtyku po Morze Czarne i Adriatyk. Współzałożycielami Funduszu są instytucje rozwoju z państw Trójmorza, w tym Bank Gospodarstwa Krajowego, który był inicjatorem całej koncepcji.

Jak wynika z prognoz, w dekadzie do 2030 r. inwestycje w infrastrukturę w krajach Trójmorza mogą wynieść ponad bilion euro, z czego około połowa tej kwoty ma być przeznaczona na infrastrukturę sieciową, czyli głównie drogi, tory, lotniska, sieci elektryczne i gazowe. Aby inwestycje te można było sfinansować, region Trójmorza potrzebuje nowych źródeł wsparcia.

Fundusz Trójmorza zapewni środki

Inicjatywa Trójmorza, która oprócz Polski obejmuje 11 krajów Europy Środkowej i Wschodniej, zyskuje coraz większą popularność. Nowe wyzwania, przed którymi stają dziś państwa europejskie, sprawiają, że istnieje potrzeba ściślejszej współpracy w kwestiach logistyki, energii i telekomunikacji. – Praktycznym wymiarem Inicjatywy jest Fundusz Trójmorza – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest głównym inicjatorem powstania Funduszu. – Jego celem jest poprawa jakości infrastruktury transportowej, energetycznej i cyfrowej w krajach Trójmorza w osi północ–południe, tj. od krajów bałtyckich, przez Polskę, po Bałkany. Fundusz, który będzie działał w pełni na zasadach komercyjnych, rynkowych, pozwoli akumulować i dostarczać kapitał do realizacji inwestycji istotnych dla dalszego rozwoju regionu – tłumaczy prezes Banku.

Władze BGK wyszły z założenia, że jedną z podstaw rozwoju Polski jest harmonijny wzrost całego regionu – nasza gospodarka będzie mogła szybko się rozwijać wtedy, kiedy otaczające ją środowisko gospodarcze, czyli kraje sąsiadujące, będą rozwijały się w odpowiednim tempie. Aby tak się stało, potrzebne są dalsze olbrzymie inwestycje. Z raportu centrum analiz danych ekonomicznych SpotData wynika, że zapotrzebowanie na finansowanie infrastruktury sieciowej w regionie Trójmorza do 2030 r. wynosi 520 mld euro.  Kraje Trójmorza, jako część Europy nadrabiająca dzielący ją od bogatszych państw dystans, nie są w stanie wygenerować takich środków samodzielnie z pieniędzy podatników, stąd potrzeba pojawienia się pieniędzy prywatnych – tłumaczy Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK. Do tego dochodzi kwestia kurczącego się wsparcia Unii Europejskiej w nadchodzącej perspektywie, dlatego pieniądze od prywatnych czy instytucjonalnych inwestorów, wypełniające lukę po środkach unijnych, staną się niezbędne w perspektywie najbliższych lat.

BGK gwarantem

Fundusz Trójmorza dokładnie wpisuje się w cele i misję Banku Gospodarstwa Krajowego, który już od 95 lat wspiera rozwój polskiej gospodarki i podnosi jakość życia Polaków. Dzięki wsparciu Banku w powstaje Polsce infrastruktura transportowa, budowane są nowe bloki energetyczne, realizowanych jest wiele inwestycji potrzebnych polskim regionom. BGK jako bank rozwoju dba o ciągły i równomierny wzrost wszystkich województw. Od 2017 r. BGK w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 udostępnia przedsiębiorstwom telekomunikacyjnym, w formie pożyczek, środki (ich łączna pula to 686,8 mln zł) na realizację inwestycji związanych z budową, rozbudową i przebudową sieci dostępowych do szerokopasmowego internetu.

Bank realizuje unijny plan na lata 2014–2020 w zakresie zarządzania funduszami funduszy, oferującymi pozadotacyjne wsparcie na rzecz m.in. poprawy efektywności energetycznej krajuzawartość zablokowana

Pozostało 50% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się
reklama


#DziękujeMyZaOdwagę
reklama