​Miłość prosta i wierna

numer 2416 - 27.08.2019Kościół

Droga do zbawienia Święty Jan z Dukli, patron, którego przybliżył Polsce w sposób szczególny Ojciec Święty Jan Paweł II, i to nie tylko przez dekret kanonizacyjny, ale przez prostą i wierną miłość, wyrosłą z wiary w Chrystusa, która pogłębiała się po każdych odwiedzinach dukielskiego kościoła i pustelni i po każdej wędrówce śladami świętego.

Tak mówił abp Józef Michalik w dniu kanonizacji świętego z Dukli, która odbyła się w Polsce podczas wrocławskiego Kongresu Eucharystycznego w 1997 r. i w której uczestniczył papież Polak.

Data urodzin świętego jest nieznana. Wiadomo, że doczekał późnej starości i umarł w 1484 r., a zatem za datę jego przyjścia na świat biografowie przyjmują mniej więcej lata 1414–1416.

Kolejna niejasność dotyczy jego pustelniczego życia – według zeznań najstarszych mieszczan Dukli – czytamy w biografii Jana pióra oo. H. Wyczawskiego i W. Murawca (wydawnictwo Calvarianum, 1997) – i Trzciany nad Potokiem, żył w grocie skalnej Zaśpit. Według innej wersji miał być pustelnikiem w lasach pod Cergową.

Wstąpił do klasztoru franciszkanów konwentualnych, aby po paru latach znaleźć się u oo. bernardynów. Jan był spowiednikiem braci, cieszył się wśród nich poważaniem. Imponował im mądrością i cnotą. Ostatnie lata życia spędził u lwowskich bernardynów. Aż do śmierci wygłaszał żarliwe kazania i posługiwał w konfesjonale. Zakonnemu życiu towarzyszyła też asceza. „Zdarzało się – czytamy w cytowanym już źródle – że całe noce spędzał na modlitwie […]. W czasie nocnego chóru, gdy ze starości ogarniała go czasem senność, wychodził ze steli do pulpitu lub przechadzał się, biorąc dalej udział w oficjum. Celę swoją i ubiór utrzymywał w wielkiej schludnościzawartość zablokowana

Autor: Kaja Bogomilska


Pozostało 50% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się