Uwolnić dzieci od pornografii

SPOŁECZEŃSTWO \ Dzieci, pornografia, uzależnienia

numer 2526 - 09.01.2020Publicystyka

Nie ma wątpliwości, że rośnie pokolenie, dla którego filmy pornograficzne stanowią wyznacznik przyszłych nawyków seksualnych. Eksperci alarmują, że coraz więcej młodych ludzi cierpi na uzależnienie od porno. Walkę z tym problemem podjęli stowarzyszenie Twoja Sprawa oraz polski rząd. – Chcielibyśmy, żeby to był projekt ponadpolityczny. Ochrona dzieci jest sprawą nadrzędną, która powinna być omawiana ponad podziałami – mówi minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Specjalny zespół roboczy stowarzyszenia Twoja Sprawa zakończył niedawno prace nad nowym obywatelskim projektem ustawy, która ma skuteczniej chronić dzieci przed pornografią. Część rozwiązań projektu opiera się na postulatach wyrażonych m.in. w unijnej dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych, którą Polska będzie musiała implementować do września 2020 r. Chodzi przede wszystkim o nałożenie na dostawców pornografii obowiązku wdrożenia skutecznych narzędzi weryfikacji wieku. Nowe narzędzia mają ograniczyć dzieciom dostęp do pornografii.

Problem narasta

Wśród dzieci w wieku

14–16 lat blisko 60 proc. chłopców i ponad 20 proc. dziewczynek przyznaje się do oglądania pornografii. Tak wynika z badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej przeprowadzonych na grupie ponad 10 tys. uczniów II i III klasy szkół gimnazjalnych. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zwraca natomiast uwagę, że uzależnienie od pornografii bezpośrednio wiąże się z cyfryzacją życia. Okazuje się bowiem, że 92 proc. dzieci trafiło na zakazane treści za pośrednictwem internetu. Aż 79 proc. młodych oglądało treści dla dorosłych za pomocą smartfona. Okazuje się również, że polskie dzieci po raz pierwszy stykają się z pornografią średnio przed ukończeniem 12. roku życia.

Nie ma wątpliwości, że rośnie całe pokolenie, dla którego filmy pornograficzne stanowią wyznacznik przyszłych nawyków seksualnych. Według ekspertów szczególnym zagrożeniem jest zmieniający się charakter zakazanych filmów. Okazuje się bowiem, że treści te stają się coraz bardziej brutalne. Zachowania, które jeszcze kilka lat temu zostałyby powszechnie uznane za nieakceptowane, obecnie wchodzą do głównego nurtu przemysłu porno. To z kolei rodzi u młodych potrzebę poszukiwania coraz bardziej ekstremalnych treści.

Regularne oglądanie pornografii może doprowadzić m.in. do zmian w mózgu, zmniejszonej satysfakcji seksualnej w przyszłości, dysfunkcji seksualnych, kryzysów w przyszłych związkach. Dostępne badania potwierdzają również, że korzystanie z pornografii uzależnia, a grupą szczególnie narażoną na popadnięcie w ten do niedawna bagatelizowany nałóg są dzieci i młodzież. Psychologowie podkreślają, że najmłodsi, którzy stykają się z tego typu treściami, nie zdają sobie sprawy, z czym w istocie mają do czynienia, i nieświadomie kształtują swoje przyszłe zachowania.

Polacy chcą chronić najmłodszych

Stowarzyszenie Twoja Sprawa alarmuje, że obecne mechanizmy weryfikacji wieku odbiorców stron pornograficznych nie są skuteczne. Działacze organizacji wprost stwierdzają, że pornografia w Polsce jest dostępna bez żadnych ograniczeń, a rodzice nie posiadają odpowiednich narzędzi do ochrony swoich dzieci. Stowarzyszenie opracowało projekt ustawy, według którego to dostawca tego typu treści powinien zadbać o funkcjonowanie narzędzia skutecznej weryfikacji wieku odbiorców. Sposoby weryfikacji mają zostać określone w drodze rozporządzenia przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w porozumieniu z ministrem cyfryzacji i po uzyskaniu opinii prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak informują działacze stowarzyszenia, inspiracją dla stworzenia projektu była dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych Unii Europejskiej. Ustawa ustanawia m.in. instytucję współregulatora, który ma zrzeszać przedstawicieli organizacji chroniących dzieci oraz wielu innych środowisk. Głównym zadaniem współregulatora będzie monitorowanie podmiotów, które naruszają przepisy nowej ustawy, i wnioskowanie do odpowiednich organów o podjęcie niezbędnych działań.

Pomysł skutecznego uregulowania ochrony dzieci przed pornografią już zyskał bardzo pozytywną opinię społeczną. 82 proc. badanych w sondażu IBRiS dla „Dziennika Gazety Prawnej” uważa, że dostęp do treści pornograficznych w internecie jest obecnie zbyt łatwy. Aż 71 proczawartość zablokowana

Autor: Hubert Kowalski


Pozostało 51% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się