Perła europejskiego baroku

WYSTAWA \ „Skarby opactwa” prezentowane są w urokliwie położonej świątyni w Krzeszowie

numer 2696 - 29.07.2020Kultura

Wpisany kilka lat temu na listę Pomników Historii RP zespół klasztorny w Krzeszowie na Dolnym Śląsku jest obiektem, który w czasie wakacyjnych wędrówek trzeba koniecznie zwiedzić. Dodatkowymi atrakcjami są tam czynna od końca czerwca br. wystawa pt. „Skarby opactwa” oraz możliwość wysłuchania bezpłatnego koncertu organowego.Rozbudowany głównie w początkach XVII w. klasztor w Krzeszowie był bardzo rozległy. Podstawowe budowle tego zespołu to kościół klasztorny pw. Wniebowzięcia NMP, budynek klasztorny, kościół pomocniczy pw. św. Józefa, dom gościnny i budynki mieszkalne z bramą. Do zespołu zalicza się też wzniesioną na pobliskim wzgórzu kaplicę pw. św. Anny oraz kalwarię, czyli 25 kaplic związanych z epizodami Drogi Krzyżowej.

Po wielu wojennych najazdach i pożarach na miejscu poprzedniej świątyni w latach 1728–1735 został wzniesiony obecny kościół pw. Wniebowzięcia NMP, powiększony od wschodu o mauzoleum Piastów świdnicko-jaworskich. Na wystrój jego wnętrza składa się bardzo bogata dekoracja rzeźbiarska z tego samego wieku. Pola sklepienia pokrywają freski tematyczne związane ze scenami z życia Marii i Chrystusa. O kilka lat starsze są mury kościoła pw. św. Józefa, w którego wnętrzach podziwiać można freski pędzla Michaela Leopolda Willmanna (­1630–1706). Był on jednym z najwybitniejszych malarzy baroku działających w tej części Europy. Freski w krzeszowskiej świątyni opowiadają o życiu jej patrona św. Józefa, któremu malarz w scenie poszukiwania noclegu w Betlejem nadał swoje rysy. Willmann, zwany śląskim Rembrandtem, pracował dla cystersów i mieszkał w Lubiążu. Tam zmarł i został pochowany.

Przeszklone gabloty wystawy ustawione są właśnie w kościele św. Józefa. Opowiadając historię opactwa, nie przeszkadzają w podziwianiu zabytków świątyni. Oprócz szat zakonnych i liturgicznych oglądać możemy liczne kielichy mszalne, monstrancje, posągi świętych i figury ważne dla cystersów. Eksponowane są też starodruki oraz portatyle (małe przenośne ołtarzyki ze srebra lub kości słoniowej). Pokazane są również najnowsze odkrycia archeologiczne, takie jak m.in. kamień graniczny i zwornik gotyckiego sklepienia.

Kiedy się podziwia cały wspaniały barokowy zespół klasztorny, a także architekturę poszczególnych zabytków oraz bogactwo ich wnętrz, trzeba przyznać, że określenie „perła europejskiego baroku” ma głębokie uzasadnienie.
Autor: Jarosław Kossakowski

#DziękujeMyZaOdwagę
reklama