Ułatwienia dla małych i średnich firm

Dodano: 22/03/2016 - Numer 1375 - 22.03.2016
Fot. Filip Blazejowski/Gazeta Polska
Fot. Filip Blazejowski/Gazeta Polska

BIZNES \ NOWY PROJEKT USTAWY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Rząd nowelizuje prawo zamówień publicznych. Przyjęto projekt autorstwa Ministerstwa Rozwoju, który zakłada ułatwienia w dostępie do zamówień publicznych dla małych i średnich firm oraz kładzie większy nacisk na inne niż cenowe kryteria oceny ofert. Nowe przepisy mają promować zatrudnianie pracowników na etat. Rząd Beaty Szydło musi nadrabiać zaległości, które zafundowała mu poprzednia koalicja. Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju projekt noweli prawa zamówień publicznych, mający na celu implementację unijnych dyrektyw, powinien zostać wdrożony do 18 kwietnia tego roku, w przeciwnym razie Polsce, która na przygotowanie przepisów miała dwa lata, grożą kary i wstrzymanie środków unijnych. Według autorów projektu uproszczone i uelastycznione procedury przetargowe zwiększają przejrzystość prawa i ułatwiają udzielanie zamówień częściowych, co ma pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom w dostępie do zamówień. Zamawiający nie będzie mógł m.in. wymagać od przedsiębiorcy dokumentów, którymi dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych. Zminimalizowane zostaną także obowiązki formalne podczas ubiegania się o udzielenie zamówienia. – O wprowadzeniu czytelnych reguł w zamówieniach publicznych mówiła w exposé premier Beata Szydło. Budowę systemu inteligentnych zamówień publicznych zapowiedzieliśmy w planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Teraz realizujemy te zapowiedzi, proponując konkretne rozwiązania, które będą sprzyjały rozwojowi gospodarki i rynku pracy – powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki. W projekcie ograniczono również możliwość korzystania z kryterium najniższej ceny. Zamawiający będą musieli wziąć pod uwagę kryteria jakościowe, społeczne, środowiskowe i innowacyjne, jeżeli mogą one mieć znaczący wpływ na poziom wykonania zamówienia publicznego. W projekcie zapisano, że wybór najlepszej oferty powinien opierać się na korzystnym bilansie ceny, jakości i kosztów eksploatacji. Nowelizacja wprowadza także nowy tryb udzielania zamówień – partnerstwo innowacyjne – którego celem jest promowanie innowacyjności w systemie zamówień publicznych. Według autorów projektu, partnerstwo innowacyjne umożliwi zamawianie nieistniejących jeszcze technologii i łączenie w ramach jednej procedury różnych etapów prac badawczo-rozwojowych, a nawet wdrożeń. Nowe przepisy wiążą system zamówień publicznych z prawem pracy. Mają za zadanie promowanie zatrudniania pracowników na etat. Zamawiający będą musieli wskazać te czynności wykonawcy, których wykonanie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, co pozwoli większej liczbie osób otrzymywać co najmniej minimalne wynagrodzenie oraz zapewni objęcie ich systemem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Projekt nowelizacji ustawy zakłada elektronizację udzielania zamówień publicznych. Od 2018 r. komunikacja pomiędzy wykonawcą a zamawiającym w odniesieniu do najważniejszych dokumentów w postępowaniu będzie się odbywała drogą elektroniczną.
     

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze