PIENIĄDZE, które zarabiają

Dodano: 22/04/2016 - numer 1401 - 22.04.2016
Artykuł przygotowany przez redakcję we współpracy z PKO Bankiem Polskim. W cyklu przybliżającym Państwu różne sfery działalności banku dziś zajmiemy się pieniędzmi, które Kowalski chce pomnożyć. A więc... Jeżeli Kowalski nie boi się wyzwań, może rozważyć inwestycje na rynku kapitałowym. Rynek ten pociągał zawsze tych, którzy mieli duży apetyt na ryzyko, a przy tym liczyli na duże zyski. PAN KOWALSKI INWESTUJE Na czym to wszystko polega? Po jednej stronie stoją ci, którzy mają oszczędności i chcą je pomnożyć. Zupełnie jak pan Kowalski. Po drugiej są przedsiębiorcy, którzy potrzebują pieniędzy, żeby ich firmy rosły. Żeby pieniądze mogły płynąć od pierwszych do drugich, musi połączyć ich rynek kapitałowy. Czym są obligacje? Obligacje skarbowe są papierami wartościowymi sprzedawanymi przez ministra finansów reprezentującego Skarb Państwa. Sprzedając obligacje, minister finansów pożycza od nabywcy obligacji określoną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić wraz z należnymi odsetkami (wykupić obligacje) w określonym czasie. Skarb Państwa występujący w roli dłużnika jest jednocześnie gwarantem wykupu obligacji od nabywców i wypłacenia należnych odsetek. Odpowiada za te zobowiązania całym majątkiem, dlatego obligacje skarbowe są traktowane jako najbezpieczniejsza forma oszczędzania. W standardowej ofercie adresowanej do nabywców indywidualnych znajdują się cztery typy obligacji skarbowych. Nabywcy mają do wyboru papiery: 2-, 3-, 4- oraz 10-letnie. Cena zakupu jest stała i każdego dnia sprzedaży wynosi 100 zł. Wszystkie z oferowanych przez Skarb Państwa papierów dłużnych można nabyć w ponad tysiącu oddziałów PKO Banku Polskiego jak też w Punktach Obsługi Klientów jego Domu Maklerskiego. Użytkownicy internetu mogą stać się właścicielami obligacji poprzez: stronę www.zakup.obligacjeskarbowe.pl lub www.inteligo.pl. Zlecenie zakupu wybranego pakietu obligacji można też zlecić dzwoniąc pod numer telefonu 0 801 310 210. W co możemy inwestować? Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oferuje różnorodne produkty i usługi, pozwalające na inwestycje i pomnażanie kapitału zarówno osobom o dużej skłonności do ryzyka, jak i tym preferującym bezpieczniejsze instrumenty finansowe. Część klientów, chcąc zabezpieczyć swoją przyszłość poprzez długoterminowe inwestowanie, konstruuje zdywersyfikowany portfel, zawierający np. akcje spółek z różnych branż oraz obligacje skarbowe. Inni inwestują w kontrakty terminowe, czyli instrumenty finansowe charakteryzujące się relatywnie dużą zmiennością w porównaniu z innymi instrumentami, np. akcji, obligacji. Nie brakuje również klientów, którzy chcą zabezpieczyć swoją przyszłą emeryturę poprzez inwestowanie w ramach IKE (Indywidualne Konto Emerytalne). Taką możliwość dają rachunki: IKE Obligacje – rachunek przeznaczony dla osób, które inwestują w obligacje skarbowe, IKE Inwestycje – rachunek umożliwiający inwestowanie m.in. w akcje. Co istotne, oszczędności zgromadzone na IKE nie podlegają tzw. podatkowi od zysków kapitałowych, który oznacza konieczność przekazywania 19 proc. wypracowanych zysków. Gdy Kowalski zdecyduje się na długoterminową inwestycję w fundusze PKO TFI, jego pieniądze pracują cały czas. Sekretem skutecznego pomnażania kapitału jest... konsekwencja. Najważniejsze to zacząć! Fundusze inwestycyjne: wypoczywasz, a Twoje pieniądze pracują Aby rozpocząć inwestowanie w fundusze, nie musimy dysponować pokaźną sumą. Wpłaty mogą zaczynać się już od 100 zł. Inwestycja w fundusze nie wymaga od inwestora ani fachowej wiedzy, ani codziennego śledzenia giełdy. Zanim zdecydujemy się na inwestycję w fundusze, powinniśmy ustalić swoją strategię inwestycyjną: cel, na jaki chcemy oszczędzać, oraz oczekiwany zysk z inwestycji; możliwości finansowe; czas, przez jaki jesteśmy gotowy oszczędzać; poziom ryzyka inwestycyjnego, jaki jesteśmy w stanie zaakceptować; zysk (stopa zwrotu). Inwestowanie w fundusze zarządzane przez PKO TFI możemy rozpocząć: przez internet, odwiedzając placówki PKO Banku Polskiego lub dzwoniąc pod numer infolinii. Rodzaje funduszy W ofercie PKO TFI znajdują się produkty odpowiadające na wszelkie potrzeby i możliwości inwestorów. Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO) to jedna z atrakcyjniejszych form inwestowania środków pieniężnych, dostępna dla wszystkich. Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ) to grupa funduszy dostępna dla wąskiej grupy klientów w ściśle określonym terminie. Minimalna kwota inwestycji w funduszach zamkniętych jest znacznie wyższa niż w otwartych. Portfele Inwestycyjne – gotowe propozycje podziału środków między wyselekcjonowane subfundusze z oferty PKO TFI. Różnią się rekomendowanym okresem inwestycyjnym, a także stopniem ryzyka. Programy Systematycznego Oszczędzania (PSO) – umożliwiają systematyczne odkładanie nawet niewielkich kwot na dowolne cele życiowe. Dostępne w różnych wariantach opartych na depozytach i inwestycjach. Produkty emerytalne – wykorzystujące potencjał trzech produktów oszczędnościowych: Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE); Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE); Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego (WPI). Środki inwestowane są w ramach specjalnego funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – SFIO. Gotowy portfel Portfele inwestycyjne to specjalna oferta PKO TFI, skierowana do tych, którzy nie mogą się zdecydować na samodzielny wybór funduszy. Każdy z portfeli ma określoną strategię plasowania aktywów dopasowaną do potrzeb użytkownika: od najbezpieczniejszych z przewagą funduszy skarbowych i obligacji do bardziej agresywnych, których znacząca część aktywów jest lokowana w funduszach akcji. Żeby łatwo było zapamiętać, portfele otrzymały proste nazwy, wskazujące na charakter inwestycji z nimi związany: Strategia konserwatywna 15, Strategia neutralna 55 i Strategia agresywna 85. Złoto w oddziałach Jeśli nasz Kowalski jest tradycjonalistą, w blisko 1200 oddziałach PKO Banku Polskiego w całym kraju może kupić prawdziwe sztabki złota Mennicy Polskiej. Czy to się opłaca? Według ekspertów, przy dywersyfikacji portfela inwestycyjnego ok. 10–20 proc. jego wartości dobrze jest ulokować właśnie w kruszcu. Nie wszyscy wiedzą, że złoto inwestycyjne jest zwolnione z podatku VAT, można więc traktować je jako walutę, a nie surowiec. Posiadacz złota w każdej chwili sam może zadecydować, kiedy wycofać się z inwestycji i zrealizować zysk. Aby kupić złoto w oddziale PKO Banku Polskiego, nie trzeba mieć konta w Banku. W placówce można nabyć sztabki najczystszej próby Au 999,9, których autentyczność pochodzenia złota potwierdza znak Mennicy Polskiej. Wśród dostępnych są sztabki o gramaturze: 1 g, 5 g, 10 g, 20 g, 31,1 g, 50 g oraz 100 g, ale też o znacznie większej: 250 g, 500 g i największej 1000 g. Podsumujmy naszą wiedzę o inwestowaniu: podchodzić bez emocji dywersyfikować swoje fundusze unikać inwestowania podczas hossy i wycofywania się w czasie bessy. OBLIGACJE Lokowanie kapitału \ W grudniu 2015 r. sprzedaż standardowych obligacji oszczędnościowych o łącznej wartości 280 mln zł była najwyższa od marca 2010 r. W całym 2015 r. sprzedaż obligacji oszczędnościowych wyniosła 3,2 mld zł. Był to najlepszy wynik na przestrzeni ostatnich 6 lat. Każdy może zrozumieć ekonomię! Na portalu Bankomania.pkobp.pl znajdziesz praktyczne porady, wyjaśnienie ważnych zjawisk, czy terminów (Bankowiki) zilustrowanych na przykładach z życia wziętych oraz mnóstwo tekstów związanych ze światem ekonomii napisanych w prosty, przystępny i ciekawy sposób. Artykuł przygotowany przez redakcję we współpracy z PKO Bankiem Polskim
     

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze