Szybsze postępowania

PROCES KARNY \ 15 kwietnia weszły w życie przepisy, które przywracają sądowi pełną inicjatywę dowodową. To odwrócenie reformy z lipca 2015 r. Zmiany oznaczają odejście od kontradyktoryjnego procesu karnego, w którym sąd występuje jedynie w roli arbitra. Sądy mają znowu aktywnie prowadzić procesy, a nie decydować tylko na podstawie dowodów przedstawionych przez strony. Kładzie to na sąd obowiązek dążenia do ustalenia prawdziwego stanu rzeczy i wyjaśniania z urzędu wszystkich istotnych okoliczności sprawy. Dopiero w wypadku niemożności usunięcia wątpliwości sąd będzie mógł rozstrzygnąć je na korzyść oskarżonego. Przywrócona została zatem zasada nadrzędności prawdy materialnej w stosunku do zasady kontradyktoryjności. Według tej drugiej sąd miał rozstrzygać jedynie spór między oskarżycielem
     

47%
pozostało do przeczytania: 53%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

Kup subskrypcję, aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze