Coraz więcej restrukturyzacji firm

numer 1619 - 10.01.2017Gospodarka

PRZEDSIĘBIORSTWA Zmiany, jakie wprowadzono z początkiem 2016 r. w nowym prawie upadłościowym, przyniosły wzrost zainteresowania nowymi formami ratowania przedsiębiorstw poprzez restrukturyzację – wynika z analizy firmy Coface, światowego lidera w ubezpieczaniu należności.

W 2016 r. liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wyniosła 760, czyli o 2,6 proc. więcej niż w 2015 r. (według danych na 29 grudnia 2016 r.). Wśród rodzajów postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych najwięcej ogłoszono upadłości w celu likwidacji majątku (530), a najmniej postępowań o zatwierdzenie układu (4). Warte odnotowania jest to, że w całym 2016 r. sądy zastosowały nowe formy postępowania już 204 razy, z tego najczęściej wdrażano przyspieszone postępowanie układowe (117).

– Zgodnie ze wstępnymi danymi w 2016 r. ogłoszono o 2,6 proc. więcej postanowień niż w roku poprzednim. Pełna całoroczna statystyka wykaże prawdopodobnie jeszcze wyższy wzrost, na poziomie ok. 5 proc. Jednak przerwanie trendu spadkowego w statystyce niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce jest w niewielkim stopniu konsekwencją otoczenia makroekonomicznego. Znaczący wpływ miały za to zmiany w prawie – komentuje Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w środkowej Europie.

Zgodnie z nowymi regulacjami głównym celem postępowania restrukturyzacyjnego, oprócz zaspokojenia wierzycieli, jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w wypadku postępowania sanacyjnego również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

– Właśnie restrukturyzacje, jako formy naprawy przedsiębiorstw mających problemy płynnościowe, zaczęły zyskiwać na popularności w kolejnych miesiącach zeszłego roku. Gdy jeszcze w pierwszej połowie 2016 r. z dostępnych form restrukturyzacji skorzystało 19 proc. przedsiębiorstw w łącznej liczbie postanowień upadłościowych i restrukturyzacyjnych, to w drugiej połowie roku już co trzecia firma korzystała z tej możliwości – zauważa Sielewicz. Jednocześnie – jak wynika z analizy Coface – w strukturze ogólnej liczby postanowień maleje udział przedsiębiorstw, które nie mają szansy na powrót do efektywnej działalności gospodarczej. W 2016 r. odnotowano 530 upadłości w celu likwidacji majątku, czyli najmniej od 2009 r.

– Rok 2016 upłynął pod znakiem postępowań restrukturyzacyjnych. Słusznie przewidywano, że ta forma wyprowadzania przedsiębiorstw z kłopotów zyska dużą popularność. Ogólny wniosek jest taki, że znaczna część przedsiębiorstw, wobec których na podstawie starych przepisów ogłoszono by upadłość, zdecydowała się na postępowanie restrukturyzacyjne mające na celu zawarcie układu z wierzycielami oraz kontynuowanie działalności bez konieczności likwidacji majątku – komentuje Paweł Jóźwik, adwokat w Kancelarii Stefaniuk i Partnerzy.

Eksperci Coface prognozują, że w 2017 r. dostępne formy restrukturyzacji nadal będą zyskiwały na popularności wśród firm borykających się z trudnościami płynnościowymi, a liczba upadłości będzie malała.

 Autor: Andrzej Ratajczyk