​Spory w KHW, nagrody i podwyżki w JSW


GÓRNICTWO \ Rozbieżności w sprawie zasad wynagradzania pracowników Katowickiego Holdingu Węglowego po ich przejściu do Polskiej Grupy Górniczej uniemożliwiają zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia kopalń KHW przez PGG. Tymczasem górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej otrzymają jednorazową nagrodę dzięki coraz lepszym wynikom finansowym firmy.
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach w tym tygodniu nie zajmie się sprawą warunków połączenia KHW z PGG. Przewodniczący Rady Marek Zychla zadeklarował, że prezydium Rady rozważy zajęcie się sprawą, wcześniej jednak strony sporu – związkowcy, zarządy obu spółek i resort energii – powinny podjąć kolejną próbę bezpośredniego porozumienia. O pilne zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia WRDS wnioskowała Solidarność z KHW po fiasku rozmów z udziałem ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego i wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego.
Rozbieżności dotyczą przede wszystkim zasad wynagradzania. Rozstrzygnięcia wymaga, czy pracowników KHW po przejściu do PGG będą obowiązywały regulacje stosowane w Grupie, czy też jeszcze przez rok zachowa ważność holdingowy układ zbiorowy pracy. – Dziwi mnie postawa niektórych kolegów, którzy upierają się przy holdingowym układzie zbiorowym, doskonale wiedząc, że jeśli ta umowa będzie obowiązywała jeszcze przez rok, to górnik z KHW zarobi mniej niż górnik z PGG. Opłaci się to tylko dozorowi wyższemu i niektórym związkowcom – tłumaczy Szczepan Kasiński, jeden z liderów WZZ Sierpień ‘80.
Sytuację ostro skomentował szef władz krajowych Sierpnia ‘80 Bogusław Ziętek. – Są tacy, którzy za wszelką cenę chcą przeszkodzić w procesie łączenia tych dwóch firm, ponieważ oznacza to koniec ich interesów. Nie jest żadną tajemnicą, że przez lata na KHW żerowały spółki związkowe, które wyprowadzały z tej firmy setki milionów złotych. My nigdy nie prowadziliśmy żadnych interesów z KHW, nie mamy żadnych spółek, nie uczestniczymy w żadnych radach nadzorczych. Święci nie jesteśmy, ale własnej firmy nie okradaliśmy – powiedział.
Podczas gdy związkowcy z KHW się kłócą, górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej otrzymają jednorazową nagrodę, a ok. 10 proc. załóg poszczególnych kopalń może liczyć na awans o jedną kategorię płacową. Wszystko dzięki coraz lepszym wynikom finansowym spółki. Jak informuje górnicza Solidarność, kwota „jednorazówki” będzie wyliczana indywidualnie i zostanie wypłacona już na początku marca. Przeszeregowaniami zostaną objęci wyłącznie pracownicy wyróżniający się, „ze szczególnym uwzględnieniem pracowników zaszeregowanych na najniższych kategoriach”.
Co jeszcze ważniejsze, udało się porozumieć z PKO BP SA, BGK, PZU SA i PZU na Życie SA i został ustalony nowy harmonogram spłaty obligacji na kwotę ok. 1,3 mld zł. To pozwoliło spółce złapać finansowy oddech i jest kluczowym elementem programu restrukturyzacji JSW. Jakiekolwiek zmiany w porozumieniu ze stroną społeczną niosą niebezpieczeństwo zerwania umowy przez banki i konieczność natychmiastowej spłaty zadłużenia. – A to oznacza upadłość i utratę ponad 21 tys. miejsc pracy w JSW i kolejnych tysięcy w firmach współpracujących z nami – tłumaczy Tomasz Gawlik, prezes JSW.
 
     

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze