Zmiany zaszkodzą rynkowi, pacjentom i samym aptekarzom

numer 1703 - 19.04.2017Wywiad

WYWIAD Z CEZARYM KAŹMIERCZAKIEM rozmawia DARIUSZ STYCZEK

Ten projekt jest na tyle nieracjonalny i nieleżący w interesie jakiejkolwiek istotnej grupy graczy, że trudno jest znaleźć logiczne wytłumaczenie stojące za decyzją posłów – mówi „Codziennej” Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, o zmianach w prawie farmaceutycznym, oddającym rynek leków w ręce aptekarzy.

Czy zmiana prawa farmaceutycznego, czyli apteka dla aptekarza, leży wyłącznie w interesie środowiska aptekarzy, bo chyba to lobby stało za zmianami?

Trudno powiedzieć, żeby ta zmiana leżała w interesie aptekarzy, bo dla zdecydowanej większości z nich nowe regulacje będą miały negatywne skutki. Nie jest tak, by generalnie farmaceuci chcieli, aby apteki były koniecznie ich własnością. Jak pokazują badania, jest raczej przeciwnie. Wziąwszy pod uwagę koszty takiego przedsięwzięcia, jakim jest założenie apteki oraz konieczność zaangażowania w nią własnego kapitału, powoduje ono, że ogromna część z nich woli raczej w aptece pracować, niż ją posiadać. Dotychczasowy system, w którego ramach właścicielem apteki może być sprawny i obyty rynkowo przedsiębiorca, biorący na siebie ryzyko związane z ewentualnym niepowodzeniem biznesowym, natomiast merytorycznie świadczeniem usług zajmuje się farmaceuta, jest dla zdecydowanej większości uczestników rynku optymalny.

Rynek leków do tej pory był już dość mocno regulowany przepisami dotyczącymi funkcjonowania aptek, cen, promocji, lokalizacji itp. W życie może wejść kolejny ogranicznik wolnego rynku. Czy zmiana będzie korzystna dla pacjentów, bo chyba taki był zamysł, aby klient został fachowo i bezpiecznie obsłużony przez profesjonalnego farmaceutę?

Historia nie zna wypadku, w którym zmniejszenie dostępu do jakiegokolwiek dobra pozytywnie wpłynęłoby na jego jakość i cenę. Jeśli aptek będzie mniej, a konkurencja zostanie ograniczona, klientów czeka podwyżka cen leków i spadek jakości obsługi. Nie ma co do tego wątpliwościzawartość zablokowana

Pozostało 51% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się