Agencja ma najlepszą na rynku ofertę nieruchomości

numer 1707 - 24.04.2017

Rozmowa z dr. Waldemarem Humięckim,

prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych

Agencja Nieruchomości Rolnych, wbrew swojej nazwie, posiada w ofercie także nieruchomości nierolne tj. tereny inwestycyjne i nieruchomości zabytkowe. Dzięki temu jej oferta jest bardziej interesująca i kompletna?

Zgadza się. Wprawdzie większość gruntów będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa ma przeznaczenie rolnicze, to jednak Agencja ma także działki o charakterze nierolnym. Są to tereny inwestycyjne, przeznaczone m.in. pod infrastrukturę, cele budowlane i rekreacyjne. Są to też obiekty zabytkowe. Na początku lat 90-tych przejmując do Zasobu 1666 PGR-ów, Agencja z dnia na dzień stała się nie tylko głównym dysponentem gruntów rolnych w Polsce, ale także posiadaczem największej oferty terenów inwestycyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. To właśnie na podstawie zasobu gruntów będących w gestii ANR państwo rozbudowuje infrastrukturę, szczególnie transportową: drogi, węzły komunikacyjne, lotniska. W swoim portfelu mamy kilkadziesiąt tysięcy hektarów przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania na różnorodne cele inwestycyjne. Mamy najlepszą w kraju ofertę nieruchomości. Jesteśmy więc odpowiednim partnerem dla wszystkich podmiotów gospodarczych zamierzających inwestować w Polsce.

Gdzie zlokalizowane są grunty inwestycyjne Agencji

i co na nich powstaje?

Większość gruntów położonych jest w granicach administracyjnych miast. Część z nich wchodzi w skład dynamicznie rozwijających się aglomeracji i ośrodków przemysłowych, takich jak: Warszawa, Wrocław, Poznań, Katowice. Działki inwestycyjne oferowane przez ANR położone są w bezpośrednim sąsiedztwie lub w bliskiej odległości od strategicznych węzłów komunikacyjnych i transportowych – istniejących lub budowanych autostrad i lotnisk. Nabycie takich działek to znaczący argument w podejmowaniu decyzji przez potencjalnych inwestorów. Ważnym motywem skłaniającym potencjalnych nabywców do ubiegania się o zakup nieruchomości ANR, poza atrakcyjną lokalizacją, jest także przejrzysty stan prawny naszych gruntów i jasno określone procedury ich nabywania. Na terenach tych mogą powstawać inwestycje typu „green fields”, ale też parki technologiczne i przemysłowe, jak również centra logistyczne, handlowe, biznesowe oraz nowoczesne osiedla mieszkaniowe czy drogi.

Kto skorzystał już z oferty Agencji?

Na gruntach ANR zainwestowały w przeszłości m.in. takie firmy jak: General Motors, Opel, Sharp, LG, Toyota, Michelin, Electrolux, Isuzu, Viessmann, Lidl, Auchan czy IKEA, a ostatnio Amazon i Mercedes Benz. Celowo wymieniłem te firmy, aby pokazać, jakie uznane w skali świata marki skorzystały z naszej oferty. Nie oznacza to, że sprzedajemy tylko dużym i znanym inwestorom. Przeciwnie, w większości nabywcami naszych gruntów są polskie, małe i średnie przedsiębiorstwa, które są prawdziwą lokomotywą gospodarki i tworzą najwięcej nowych miejsc pracy. Za miejscami idzie polepszanie warunków życia społeczności lokalnych, a na tym zależy nam najbardziejzawartość zablokowana

Pozostało 50% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się


#DziękujeMyZaOdwagę
reklama