I w Ostrej świecisz Bramie

numer 1795 - 08.08.2017Kultura

„Obraz nie miał żadnej przystojnej kaplicy ani przyzwoitej cudownym obrazom ozdoby, ale tylko na tym samym, na którym i teraz jest miejscu, do muru był nieco wpuszczony z okiennicami, czyli drzwiczkami w niezupełny kwadrat zrobionymi, od śnieżnych i dżdżystych nawalności Obraz zakrywającymi” – pisał w Wilnie w roku 1761 w „Relacji o cudownym obrazie Najświętszej Maryi Panny” karmelita o. Hilarion Rościszewski. 

Do Wilna karmelitów sprowadził w 1626 r. burmistrz Ignacy Dubowicz. Z jego też fundacji wzniesiono zabudowania klasztorne, natomiast kościół pw. św. Teresy z Avila – jedna z najpiękniejszych barkowych świątyń Wilna – powstał dzięki inicjatywie podkanclerza litewskiego Stefana Paca. W obszerne założenie klasztorne włączone zostały fragmenty starych murów obronnych Wilna, w tym jedna z bram miejskich zwana Ostrą od zwężających się ostro w tym miejscu fortyfikacji. Wizerunek Najświętszej Maryi Panny już od początku XVII w. zamieszczony był na zewnętrznej elewacji owej bramy, od strony starego miasta. W miarę wzrastającego kultu świętego obrazu karmelici w obszarze zabudowań klasztornych wznieśli drewnianą kaplicę specjalnie dla świętego obrazu. Kaplica niebawem spłonęła, na cudem zaś ocalony obraz spłynęła szeroka fala modlitewnego uwielbienia.

Polski napis

Kolejna kaplica, już murowana, swój obecny klasycystyczny kształt osiągnęła w wyniku przebudowy w 1829 r. Powstał wówczas polski napis: „Matko Miłosierdzia, pod Twoją obronę uciekamy się”, później zmieniony na łaciński. Niewielkie pomieszczenie kaplicy usytuowanej nad samym bramnym przejściem dziś wypełnione jest złotymi i srebrnymi wotami, podobno jest ich ponad 14 tys. Wśród tych wotywnych dzieł złotnictwa znajduje się też srebrna plakietka ofiarowana przez marszałka Józefa Piłsudskiego z napisem „Dzięki Ci, Matko za Wilno”. 

Rok 1927

Główne uroczystości ku czci Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie odbywają się zawsze w drugim tygodniu listopada, gdy jest obchodzone Święto Opieki Matki Boskiej – tygodniowy wileński odpust zwany „Opiekami”. Dlatego, jak mówi dziś ks. Kiejstutis Latoża, proboszcz kościoła pw. św. Teresy z Avila, do którego przylega kaplica Ostrobramska, wileńskie uroczystości 90. rocznicy koronacji obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej planowane są dopiero na tegoroczną jesień. Koronacja świętego obrazu, która miała miejsce w Wilnie 2 lipca 1927 r., stała się wtedy głośnym religijnym i patriotycznym wydarzeniem. Arcybiskup wileński Romuald Jałbrzykowski już wcześniej przedłożył papieżowi Piusowi XI pismo z prośbą o zgodę na koronację. W liście przypomniano m.inzawartość zablokowana

Autor: Jarosław Kossakowski


Pozostało 50% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się