fot. Piotr Galant / Gazeta Polska

Coraz lepiej korzystamy ze środków Unii Europejskiej

numer 1799 - 12.08.2017Gospodarka

Do 30 czerwca Komisja Europejska wypłaciła Polsce 4,2 mld euro z funduszy polityki spójności. To najlepszy wynik wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Spore kłopoty z wykorzystaniem unijnego dofinansowania mają jednak samorządy.

Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju, podczas spotkania z dziennikarzami powiedział, że stan realizacji projektów finansowanych jest dwukrotnie lepszy niż w poprzedniej perspektywie. Obecnie zajmujemy 8.–9. pozycję, w poprzedniej perspektywie zaś w podobnym okresie zajmowaliśmy 15. miejsce. Środki przekazane Polsce stanowią 33 proc. kwoty 12,5 mld euro wypłaconej dotychczas wszystkim państwom unijnym z budżetu polityki spójności na lata 2014–2020.

Mimo tego przyspieszenia nadal wolniej niż w poprzedniej perspektywie realizowane są programy regionalne, za które odpowiadają samorządy. Może to grozić w najbliższym roku nie tylko utratą przez Polskę puli przyznanych środków części ocenianej przez MR na kilkaset milionów złotych, ale także obniżyć naszą pozycję negocjacyjną w rozpoczynających się rozmowach na temat kolejnej perspektywy budżetowej. Dotyczy to nie tylko wielkości środków, ale także celów, jakie mogłyby zostać dofinansowane z unijnej kasy.

Minister Kwieciński zapewnił, że rząd jest w stałym kontakcie z przedstawicielami urzędów marszałkowskich, chcąc pomóc im w procedurach wnioskowania o unijne dofinansowanie. Wśród województw, które najlepiej sobie radzą z wykorzystaniem unijnych środków, minister wymienił opolskie. Na drugim biegunie wciąż są te same województwa, m.in. podlaskie i warmińsko-mazurskie, gdzie wnioski o płatności dotyczą tylko 3 proc. alokacji.

Żadnych problemów nie ma natomiast z realizacją programów operacyjnych, którymi zajmują się agendy rządowe, m.in. PARP. – Największym zainteresowaniem cieszy się program Inteligentny Rozwój, gdzie wnioski złożono na 160 proc. wartości alokacji. Na drugim miejscu jest program Polska Cyfrowa, gdzie złożone wnioski opiewają na 118 proc. alokacji – powiedział minister Kwieciński.

Do 6 sierpnia 2017 r. we wszystkich programach operacyjnych na lata 2014–2020 złożono 60,7 tys. wniosków o dofinansowanie na sumę 375,5 mld zł, z tego 234 mld zł to wsparcie z kasy unijnej. Podpisane zostały już umowy dotyczące 117,3 mld zł dofinansowania unijnego. Stanowi to 38,2 proc. dostępnych w tej perspektywie funduszy europejskich. Tylko w tym roku wartość zakontraktowanych projektów wyniosła 68,6 mld zł, w tym ze środków unijnych będzie pochodziło 44,2 mld zł.Autor: Adam Maciejewski