Rząd pomoże małym firmom w ekspansji zagranicznej

Dodano: 16/09/2017 - numer 1828 - 16.09.2017

RYNKI ZAGRANICZNE \ W ekspansji międzynarodowej małych i średnich przedsiębiorstw mogą pomóc państwowe instytucje, ale także narodowi czempioni mający już ugruntowaną pozycję na danym rynku.
Jednym z celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest pobudzenie polskich inwestycji za granicą oraz utrzymanie wysokiego tempa wzrostu eksportu, przy jednoczesnej poprawie poziomu jego innowacyjności. Na razie nie jest z tym najlepiej. Z danych Ministerstwa Rozwoju wynika, że 9 na 10 polskich przedsiębiorców działających na rynkach międzynarodowych prowadzi działalność stricte handlową. Niewielu z nich podejmuje natomiast bardziej zaawansowane formy współpracy międzynarodowej, jak: podwykonawstwo, współpraca w zakresie B+R oraz joint venture. Tylko 0,6 proc. polskich przedsiębiorstw inwestuje za granicą.
Tę sytuację ma poprawić nowa polityka gospodarcza, która stawia na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw mających największy potencjał do rozwoju działalności międzynarodowej. Same one kształtują swoją wizję rozwojową i mają dużą zdolność adaptacyjną do zmieniających się warunków rynkowych. – Mali mają się stawać większymi, więksi jeszcze większymi, a najwięksi mają pobijać świat – powiedziała Beata Szydło podczas jednego ze swoich wystąpień na Forum Ekonomicznym w Krynicy.
Według premier rząd chce wspierać rozwój polskich małych i średnich przedsiębiorstw, aby były one w stanie konkurować z najlepszymi międzynarodowymi firmami. – Jesteśmy zdeterminowani, by przyjmować takie rozwiązania, które będą stwarzały dobre warunki dla rozwoju polskich firm. Rola państwa to przede wszystkim tworzenie przepisów i udostępnianie narzędzi, które będą pomagały w rozwoju polskich małych firm, które w przyszłości będą podbijały świat – powiedziała Beata Szydło.
Międzynarodowe sukcesy polskich firm będą trudne do osiągnięcia bez wsparcia ze strony takich instytucji, jak Polska Agencja Inwestycji i Handlu, organizujących sieć zagranicznych biur handlowych, których zadaniem jest wspieranie eksportu oraz inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, jak również przyciąganie inwestorów do Polski. – Do końca tego roku biur będzie 20, a do końca 2019 r. takich instytucji ma powstać 70 – zapowiedział Tomasz Pisula, prezes PAIiH‑u. Biura handlowe będą lokalizowane w krajach o największym potencjale rozwojowym dla polskich firm.
Zdaniem Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego, prezesa KGHM‑u, w ekspansji polskich firm powinno pomagać państwo, które może zapewnić instrumenty, finansowanie, programy rozwojowe. – To elementy, bez których ekspansja nie mogłaby się udać. Drugim elementem są firmy, takie jak KGHM, które starają się integrować polskie firmy na rynkach zagranicznych oraz wspierają polskie firmy poprzez tworzenie konsorcjów polskich firm, aby mogły być wykonawcami wielkich inwestycji – powiedział prezes.
Jak podkreślił Stanisław Karczewski, marszałek Senatu, jeśli polskie przedsiębiorstwa za granicą będą się wspierały i dzieliły doświadczeniami, to już będzie sukces.

     

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze