Nakaz zapłaty – co wiąże się z jego wydaniem

POSTĘPOWANIE W SĄDZIE \ Nakaz zapłaty to jeden z rodzajów orzeczeń sądowych. Wydawany jest w postępowaniu nakazowym lub upominawczym. Nakazy zapłaty wydawane są co do zasady na posiedzeniach niejawnych bez udziału stron – powoda i pozwanego. O rozstrzygnięciu sądu decyduje treść złożonego pozwu oraz dołączone do niego dokumenty. Podstawa wydania nakazu zapłaty różni się jednak w zależności od rodzaju toczącego się postępowania. Aby sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, powód musi udowodnić dochodzone roszczenie dokumentem urzędowym, rachunkiem zaakceptowanym przez dłużnika – np. podpisaną fakturą VAT, wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu lub innym dokumentem wymienionym w art. 485 Kodeksu postępowania cywilnego. Jeśli sąd wyda nakaz
     

50%
pozostało do przeczytania: 50%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze