Mit dyskryminującej Polski. Unijna strategia oparta na błędnych założeniach

Unia Europejska \ Badania przeczą lewicowym przesądom

Środowiska lewicowe często podnoszą hasła walki z domniemaną przemocą wobec osób dyskryminowanych ze względu na odmienne od normy preferencje w życiu intymnym. Przemoc ta miałaby szczególnie często występować przede wszystkim w Polsce oraz w krajach, gdzie obowiązują podobne, tradycyjne wzorce kulturowe. Tymczasem, jak pokazują badania Agencji Praw Podstawowych samej Unii Europejskiej, takie przekonanie nie znajduje poparcia w faktach.

Tym bardziej niezrozumiałe i godne potępienia są założenia Strategii na rzecz równości LGBTIQ 2020–2025 przedstawionej przez Komisję Europejską, której zapisy sugerują także prawdziwość kłamliwych tez i stereotypów, które na temat Polski szerzą aktywiści politycznego ruchu LGBT. Z tymi zafałszowaniami i dyfamacjami wobec Polski w swoim

9%
pozostało do przeczytania: 91%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

Kup subskrypcję, aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Interesuje Cię pakiet wielu subskrypcji? Napisz do nas redakcja@gpcodziennie.pl

W tym numerze