Polskie wyzwania, polska strategia

FELIETON \ Rzeczpospolita w międzynarodowej grze, czyli…

Warto jasno sformułować, jakie są dzisiaj główne priorytety dla Polski zarówno w perspektywie krótko-, jak i długookresowej. Powinna to być odpowiedź na pytanie o dzisiejsze polityczne i pozapolityczne wyznaczniki polskiej racji stanu, nie tylko Anno Domini 2021, lecz także na najbliższych parę dekad.

Sytuacja międzynarodowa jest zmienna, dynamiczna. Na naszych oczach następują istotne przeszeregowania, powiększanie i uszczuplanie stref wpływów poszczególnych mocarstw – to tym bardziej obliguje nas do próby zarysowania najbardziej pozytywnego scenariusza dla Polski, a także scenariuszy B, C itd., czyli rezerwowych.

Polska wobec mocarstw globu

W wymiarze międzynarodowym mamy dzisiaj więcej znaków zapytania niż przed rokiem. I

     

11%
pozostało do przeczytania: 89%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze