Silny koncern multienergetyczny wzmocni polską gospodarkę

Dodano: 27/09/2021 - Numer 3020 - 27.09.2021
fot.
fot.

Fuzja \ Przełomowa konsolidacja polskich firm energetycznych

Stworzenie silnego koncernu multienergetycznego w wyniku połączenia Grupy Lotos z PKN Orlen będzie korzystne nie tylko dla obu koncernów, lecz także dla gospodarki oraz budżetu państwa – to kluczowy wniosek z debaty zorganizowanej w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Fuzja Grupy Lotos z Orlenem pozwoli na wydłużenie łańcucha wartości, osiągnięcie synergii i optymalizację kosztową obu podmiotów. Nowy silny polski koncern multienergetyczny będzie też mógł bardziej skutecznie konkurować na międzynarodowych rynkach z globalnymi graczami, rozwijając nowe technologie i inwestując w najbardziej perspektywiczne dziedziny gospodarki.

Powstaną centra kompetencyjne

Budowa nowego podmiotu przyczyni się też do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. I co bardzo ważne, podmioty działające w ramach jednego koncernu dalej będą mogły rozwijać swoje najlepsze kompetencje. – Lotos, pomimo utraty osobowości prawnej w nowym koncernie multienergetycznym, nie utraci swoich kompetencji w ramach dotychczasowej działalności – zapewnił Krzysztof Nowicki, wiceprezes zarządu ds. fuzji i przejęć Grupy Lotos. W Gdańsku, w ramach koncernu multi­energetycznego, mają działać centra kompetencyjne związane z inwestycjami, dotyczące rozwoju technologii wodorowych, rafinerii processingowej, baz olejowych (nisko­siarkowych), usług serwisowych na morzu, logistyki kolejowej i paliw żeglugowych. Szczególny nacisk ma być położony na rozwój projektów związanych z zieloną energią. Rozwijana ma być m.in. produkcja paliwa przyszłości – zielonego wodoru. Lotos ma też kontynuować projekty związane z elektromobilnością oraz budową farm wiatrowych na Bałtyku. – Jest to bardzo perspektywiczny rynek, warty 140 mld zł – podkreślił Krzysztof Nowicki.

Zielona transformacja przyspieszy

Konsolidacja sektora paliwowego pozwoli też na bardziej efektywne wsparcie dokonującej się już transformacji energetycznej polskiej gospodarki, zgodnej z klimatyczno-energetyczną polityką Unii Europejskiej. Efekty konsolidacji sektora widoczne są już w przejętej przez PKN Orlen spółce Energa. – Wchodząca w skład naszej grupy kapitałowej Energa stała się centrum kompetencji w zakresie energetyki zielonej. W Lotosie widzimy silnego partnera, który w wielu dziedzinach uzupełnia potencjał Orlenu. Lotos ma jedną z najlepszych rafinerii w Europie – podkreślił Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen.

Powstaną nowe miejsca pracy

Przeprowadzenie procesu transformacji polskiej gospodarki może być znacznie większym wyzwaniem i wymagać będzie znacznie większych nakładów niż w przypadku innych krajów europejskich, które nie mają systemu energetycznego opartego na węglu. Dzięki fuzji nowy koncern multienergetyczny będzie dysponował większymi środkami na nowe inwestycje w nowe technologie, perspektywiczne kompetencje. Pozwoli to nie tylko utrzymać obecne miejsca pracy, lecz także tworzyć nowe. Jest to bardzo ważne w kontekście pojawiających się obaw, że fuzja może doprowadzić do redukcji załóg pracowniczych w łączących się koncernach. – Dlatego cały czas staramy się przedstawiać wszystkie korzyści, jakie niesie z sobą proces łączenia. A są to korzyści zarówno dla Lotosu, dla regionu, w jakim funkcjonuje, jak i dla całej gospodarki. Prowadzimy też regularny dialog ze stroną społeczną. Dla nas w procesie fuzji najważniejsi są pracownicy – zapewnił Krzysztof Nowicki.

Trwa dialog z KE

Według uczestników debaty obecnie nie ma alternatywy dla procesu konsolidacji sektora paliwowo-energetycznego. – Gdyby nie doszło do fuzji, to doszłoby do sytuacji, w której dwa koncerny musiałyby konkurować na relatywnie małym rynku – stwierdził Krzysztof Nowicki. Na razie wszystko wskazuje na to, że do takiej niekorzystnej dla wszystkich stron konfrontacji nie dojdzie. Jak zapewnił mecenas Paweł Rymarz, doradca prawny Grupy Lotos, proces fuzji Orlenu i Lotosu trwa i jest nieodwracalny. Bardzo zaawansowane są też negocjacje dotyczące środków zaradczych. Zgodnie z warunkami Komisji Europejskiej, aby Orlen mógł przejąć Lotos, 30 proc. udziałów w rafinerii Lotosu wraz z pakietem praw zarządczych musi zostać sprzedane innemu podmiotowi. Nabywca ma mieć prawo do blisko połowy produkcji rafinerii w zakresie oleju napędowego i benzyny oraz dostęp do istotnej infrastruktury magazynowania i infrastruktury logistycznej. Do 14 listopada spółki mają przedstawić, w jaki sposób wypełnią środki zaradcze zarekomendowane przez Komisję Europejską. Jak poinformował Paweł Rymarz, najpierw akcjonariusze wyrażą zgodę na dezinwestycje i restrukturyzację niezbędne do realizacji środków zaradczych, a Orlen i Lotos podpiszą wiążące umowy, które zostaną przedstawione KE. W jego ocenie nie ma podstaw, aby obawiać się, że Komisja Europejska będzie niezadowolona z przedstawionych propozycji, gdyż cały czas prowadzony jest dialog z przedstawicielami KE.

Połączenie korzystne dla budżetu

W opinii Adama Czyżewskiego z PKN Orlen finalizacja procesu fuzji może potrwać jeszcze 5–7 miesięcy od momentu przedstawienia środków zaradczych Komisji Europejskiej. – Komisja będzie potrzebowała około 2–4 miesięcy na akceptację przedstawionych środków zaradczych, a proces integracji i połączenia potrwa jeszcze około 3 miesięcy od momentu akceptacji – ocenił Czyżewski. Jego zdaniem bardzo istotne jest też dopracowanie kwestii przekierowania środków uzyskanych z dezinwestycji w bardziej perspektywiczne sektory.

Prof. Witold Modzelewski, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, zwrócił uwagę na korzyści budżetowe wynikające z połączenia koncernów. – Wyroby wytwarzane przez oba koncerny, w tym paliwa, przynoszą przeszło połowę dochodów z akcyzy – podkreślił prof. Modzelewski. Fuzja, w wyniku której zamiast dwóch podatników powstanie jeden, może stać się czynnikiem zwiększającym efektywność fiskalną opodatkowania. Proces konsolidacji sektora może też przyczynić się do zmniejszenia skali zjawisk  patologicznych występujących  jeszcze na polskim rynku paliwowym.

     

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze