Multienergetyczny koncern otworzy nowe perspektywy

fot. Marcin Pegaz/Gazeta Polska
fot. Marcin Pegaz/Gazeta Polska

Inwestycje\ Transformacja energetyczna wielkim wyzwaniem dla polskiej gospodarki

Wiodącym tematem odbywającego się w Warszawie Kongresu 590 były nowe możliwości rozwoju polskiej gospodarki. Bardzo dużo miejsca poświęcono też kwestii transformacji energetycznej i roli, jaką w niej może odegrać polski koncern multienergetyczny.

Chcemy, żeby tegoroczny kongres, który odbywa się pod hasłem „Nowe możliwości”, był nie tylko miejscem spotkań, dyskusji, wymiany poglądów czy zawierania nowych kontaktów, ale też świadectwem siły polskiej gospodarki, która przeszła okres pandemii stosunkowo suchą stopą. Chociaż odnotowaliśmy w ub.r. spadek PKB, to, porównując się z innymi krajami, skala recesji była stosunkowo mała. A odbicie, które obecnie odnotowujemy, jest bardzo mocne. Prognozowany wzrost gospodarki Polski oscyluje wokół 5 proc. PKB. I, co ważne, nawet w trudnym czasie pandemii inwestycje państwowych firm są rekordowe. Dzięki temu, że nie zmniejszyliśmy tempa inwestycji, szybko wychodzimy ze złych trendów gospodarczych – mówił podczas otwarcia kongresu Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych. Jego zdaniem siła polskiej gospodarki wynika nie tylko z siły i elastyczności polskich firm, lecz także z prowadzonej przez rząd od 6 lat polityki gospodarczej. – To dzięki niej udało nam się wesprzeć polskie przedsiębiorstwa w tym najtrudniejszym momencie. Poprzez kolejne tarcze antykryzysowe wpompowaliśmy w polską gospodarkę ogromne środki, które dotarły nawet do najmniejszych firm – podkreślił wicepremier Sasin.

Zielona rewolucja

Chociaż polska gospodarka notuje bardzo dobre wyniki, to w najbliższym czasie będzie musiała się zmierzyć z wielkim wyzwaniem, jakim jest transformacja energetyczna. W obliczu globalnych trendów gospodarczych i polityki klimatycznej Unii Europejskiej polskie firmy stanęły przed koniecznością przeprowadzenia procesu gruntownej transformacji, a nawet – jak twierdzą niektórzy eksperci – rewolucji energetycznej. Kluczowym elementem w tym procesie są inwestycje w czystą energię i technologie zeroemisyjne. – Transformacja energetyczna przyspiesza. Dlatego skupiamy się na budowie koncernu, który wykorzysta mocne strony tworzących go podmiotów oraz kompetencje i doświadczenie pracujących w nich specjalistów. Tylko tak możemy przygotować się do nadchodzącej rewolucji – mówił podczas debaty inauguracyjnej Krzysztof Nowicki, wiceprezes zarządu ds. fuzji i przejęć Grupy Lotos.

 Lotos jest w dosyć specyficznej sytuacji, gdyż nie ograniczając swojej bieżącej aktywności od 4 lat, znajduje się w procesie, który ma na celu stworzenie polskiego czempiona multienetgetycznego. – Nowy koncern będzie miał zdywersyfikowany dochód. Tylko taka struktura pozwoli nam patrzeć odważnie na przyszłość sektora rafineryjnego. Za chwilę głosujemy w tej sprawie. Miejmy nadzieję, że koncern stworzony z połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos i PGNiG będzie mógł tworzyć przyszłość tej branży – wskazał wiceprezes Grupy Lotos.

Duży więcej może

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie dojdzie do finalizacji procesu fuzji PKN Orlen z Grupą Lotos. Nowy silny polski koncern multienergetyczny będzie mógł bardziej skutecznie konkurować na międzynarodowych rynkach z globalnymi graczami, rozwijając nowe technologie i inwestując w najbardziej perspektywiczne dziedziny gospodarki. Budowa nowego podmiotu przyczyni się też do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Co istotne, podmioty działające w ramach jednego koncernu dalej będą mogły rozwijać swoje najlepsze kompetencje. W Gdańsku, w ramach koncernu multienergetycznego mają działać centra kompetencyjne związane z inwestycjami, dotyczące rozwoju technologii wodorowych, rafinerii processingowej, baz olejowych (niskosiarkowych), usług serwisowych na morzu, logistyki kolejowej i paliw żeglugowych. Szczególny nacisk ma być położony na rozwój projektów związanych z zieloną energią. Rozwijana ma być m.in. produkcja paliwa przyszłości – zielonego wodoru. Lotos ma też kontynuować projekty związane z elektromobilnością oraz budową farm wiatrowych na Bałtyku.

Dzięki fuzji nowy koncern multienergetyczny będzie dysponował większymi środkami na nowe inwestycje w nowe technologie, perspektywiczne kompetencje. – Grupa Lotos wchodzi w technologie, które są przyjazne dla środowiska i bazują na produktach, które dziś mamy. Myślę tu m.in. o ropie naftowej, która jest surowcem do produkcji nie tylko paliw, ale też lekarstw. Szukajmy rozwiązań, które w bardziej zrównoważony sposób pozwolą nam korzystać z naszych dotychczasowych produktów – podkreśla Krzysztof Nowicki.

Wodór paliwem przyszłości

Jak wskazał Nowicki, ważnym aktywem Grupy Lotos
jest bardzo nowoczesna rafineria, wyróżniająca się w skali europejskiej, jeśli chodzi o zdolność produkcyjną, jakość czy nadzór nad instalacją. Ale spółka inwestuje też w nowe dziedziny, takie jak produkcja paliw alternatywnych. Przykładem realizacji projektów wodorowych przez spółkę jest
Green H2. W ramach tego projektu Lotos zakłada budowę do 2026 r. wielkoskalowej instalacji do produkcji zielonego wodoru o mocy 100 MW. Do 2024 r. powstanie elektrolizer o mocy 1 MW jako instalacja pilotażowa. Cały projekt będzie kosztował około miliarda złotych. Będzie to jedna z największych jednostek generacji wodoru na świecie. To pomysł koncernu na to, jak odnaleźć się na rynku za kilkanaście lat, gdy paliwa węglowodorowe będą mniej popularne. Lotos
będzie w stanie produkować znaczącą ilość zielonego wodoru. Jest tylko kwestią, czy jego cena będzie akceptowalna przez konsumentów.

 Zdaniem Krzysztofa Nowickiego tylko silny koncern multienergetyczny ma szansę dokonać skutecznej zielonej transformacji. – Budujemy podmiot, który ma być odpowiedzią na rewolucyjne wyzwania, przed jakimi stoi dziś rynek energii. Mówimy o procesie, którego celem jest powstrzymanie kryzysu klimatycznego. Ważne przy tym, żebyśmy w naszej zeroemisyjności byli konkurencyjni – podkreśla wiceprezes Grupy Lotos.

     

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze