W Mikołajkach dyskutowano o roli samorządów w rozwoju regionów

fot. mat. pras (2)
fot. mat. pras (2)

WYDARZENIE \ VI Europejski Kongres Samorządów

Samorządy województw odgrywają fundamentalną rolę w procesie rozwoju polskich regionów. O problemach i nowych wyzwaniach stojących przed samorządami dyskutowano podczas Europejskiego Kongresu Samorządów, którego VI edycja odbyła się w Mikołajkach.

Europejski Kongres Samorządów to najważniejsze wydarzenie w Polsce poświęcone polityce regionalnej, w którym uczestniczą prominentni przedstawiciele krajowych i zagranicznych samorządów, władz centralnych oraz biznesu. Hasłem przewodnim tegorocznego kongresu, którego partnerem był Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, było „Europa po pandemii: Jak odbudować lokalną gospodarkę?”. Wśród najważniejszych tematów, które omawiano podczas dyskusji plenarnych i paneli, znalazły się: finansowanie rozwoju regionów, współpraca transgraniczna, tworzenie sprzyjających warunków dla inwestycji oraz innowacje.

Duże zainteresowanie uczestników tegorocznej imprezy wzbudziła dyskusja podczas sesji „Rola regionów w budowaniu Europy jutra”. Prowadzący sesję Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Instytutu Studiów Wschodnich, pytał uczestników m.in. o ich postrzeganie postępujących zmian. – Chciałbym, aby Europa jutra bazowała na korzeniach, które w 1957 r. dały asumpt ojcom przyszłej Unii Europejskiej – mówił Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, podkreślając, że najważniejszym efektem zjednoczenia jest pokój. – Jedność sprawi, że obronimy się przed zagrożeniami i będziemy się rozwijać. Dla mnie Europa to przede wszystkim zjednoczenie wolnych państw, przyjaznych, otwartych i wolnych ludzi, cieszących się pełnią praw gospodarczych i narodowych – stwierdził Zdzislav Palevič, mer rejonu solecznickiego, przedstawiciel Polaków na Litwie.

Nowe szanse i zagrożenia

Pochodzący z Ukrainy prof. Igor Tsependa z Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego przypomniał w swoim wystąpieniu słowa św. Jana Pawła II, który mówił o „dwóch płucach Europy”. – Europa musi oddychać dwoma płucami – wschodnim i zachodnim. Europa jutra to taka, która będzie w pełni oddychać tymi płucami. Teraz nie oddycha, bo nie ma w niej Ukrainy. Jako obywatel Ukrainy chcę, aby Europa była budowana na wartościach, a nie konsumpcji – mówił Igor Tsependa.

Uczestnicy debaty zwracali uwagę na zagrożenia i wyzwania pojawiające się we współczesnym świecie. Dawniej regiony wschodniej Europy mierzyły się np. z brakami w infrastrukturze, dzisiaj jest to zjawisko migracji. Przed samorządami stoją ogromne wyzwania, pośród których jest nie tylko dbanie o infrastrukturę czy przyciąganie inwestycji, lecz także zaspokajanie potrzeb duchowych społeczeństw. – Przynależność do Unii Europejskiej dała Litwie ogromną szansę rozwoju, ale jednocześnie wielkie możliwości dla regionu. W moim rejonie mieszkają w 80 proc. Polacy, są też Białorusini, Rosjanie i oczywiście Litwini. Zachowanie tożsamości narodowej, rozwój kultury są bardzo ważne – mówił Zdzislav Palevič.

Infrastruktura podstawą rozwoju

Ważnym tematem dyskusji były inwestycje infrastrukturalne, które zapewniają rozwój regionów i bezpośrednio wpływają na życie ich mieszkańców. Ostatnio szczególnie duże emocje budzi przekop Mierzei Wiślanej. Przed rozpoczęciem inwestycji projekt przekopu był krytykowany. Jego krytycy podnosili, że będzie on wykorzystany jedynie jako atrakcja turystyczna dla żeglarzy. Teraz jednak przekop coraz częściej jest postrzegany jako szansa rozwojowa dla gospodarki i biznesu regionalnego oraz droga eksportu dla lokalnego przemysłu. I choć budowa nadal przez część polityków i opinii publicznej odbierana jest jako projekt polityczny, to dla Elbląga jest to projekt stricte gospodarczy. – Idea budowy kanału ma swój początek w 2004 r. I to nie politycy to wymyślili, ale samorządowcy z Elbląga – przypomniał senator Jerzy Wcisła. Jego zdaniem budowa przyczyni się do rozwoju turystyki, dającej pracę tysiącom osób. Nie bez znaczenia jest też aspekt ekologiczny inwestycji z racji większego wykorzystania transportu wodnego.

Wielkim wyzwaniem, stojącym obecnie przed samorządami, jest zapewnienie stabilnej ścieżki finansowania planowanych inwestycji. Jak wskazywano w dyskusji, problemem może być pozyskiwanie wkładu własnego samorządów. Kolejny problem to rosnące koszty usług budowlanych i materiałów, co może utrudnić finansowanie wielu inwestycji infrastrukturalnych drogowych czy kolejowych. Dlatego tak ważne jest umiejętne i korzystanie z funduszy krajowych i unijnych.

Nowe wyzwanie – Zielony Ład

Jednym z tematów poruszanych podczas kongresu był Zielony Ład. Unia Europejska występuje w roli światowego lidera Zielonego Ładu. 14 województw Polski jest traktowanych wyjątkowo szczodrze ze względu na niski poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. Warmińsko-mazurskie jest z jednej strony najbiedniejszym regionem Polski (według poziomu PKB na mieszkańca), z drugiej strony regionem o szczególnej wartości środowiska przyrodniczego, będącego wyjątkowym walorem rozwojowym. Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, zwrócił uwagę na uszczuplenie pieniędzy unijnych w ostatnim czasie. Na szczęście jednak Warmia i Mazury zanotowały największą alokację pieniędzy, która będzie teraz wdrażana. Wielkim atutem są bez wątpienia uwarunkowania przyrodnicze regionu – to zielone płuca Polski, ale i całej Europy. – Unia mówi, żeby nie szkodzić środowisku, a my od samego początku tak właśnie działamy – 80 proc. produkcji energii pochodzi ze źródeł energii odnawialnej. Według wytycznych unijnych należy spełnić 30 proc. celów środowiskowych, u nas to jest spełniane z nawiązką, więc można byłoby przekierować te środki na dofinansowanie innych obszarów – stwierdził Gustaw Marek Brzezin.

(ar)
Patronat medialny nad wydarzeniem objęła „Gazeta Polska Codziennie”

     

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze