Kardiologia a… rozwój gospodarczy

numer 2049 - 13.06.2018Polska

ZDROWIE Jak wynika z raportu Warsaw Enterprise Institute, niewydolność serca jest poważną przeszkodą w rozwoju gospodarczym Polski. Coraz częściej z chorobami kardiologicznymi zmagają się ludzie młodzi, którzy mogliby być aktywni zawodowo, a koszty pośrednie związane z „utratą produktywności” ponosimy wszyscy.

– Niepojęte jest to, że z roku na rok wzrasta populacja młodych pacjentów z niewydolnością serca. Są to pacjenci w wieku produkcyjnym, którzy przez chorobę tracą możliwość pracy i aktywnego życia – wskazuje dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak z Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, cytowana w raporcie WEI. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk podkreśla z kolei, że „koszty opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i systemów ubezpieczeń z uwagi na niezdolność ludzi do wykonywania pracy to obecnie – w dobie starzejącego się społeczeństwa – jedno z największych wyzwań społecznych”.

Nie są to małe kwoty – każdego roku całkowite koszty pośrednie niewydolności serca w Polsce to ok. 4 mld zł. „Koszty przedwczesnych zgonów z powodu niewydolności serca odpowiadały za ok. 60 proc. tych kosztów” – czytamy w raporcie. Choroby krążenia powodują 45 proc. wszystkich zgonów (ok. 180 tys.), a co trzeci pacjent kardiologiczny zmarł na niewydolność serca. Jest więc z czym walczyć.

Jak wskazuje Marcin Nowacki, wiceprezes zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, pracodawca wie, ile kosztują absencja, dodatkowe usługi medyczne i brak pracownika w ogóle. – Niewydolność serca, a przede wszystkim przedwczesne zgony w wieku produkcyjnym, które nie powinny się zdarzyć w prawidłowym modelu opieki, powodują wymierne straty z perspektywy społeczeństwa. Efektywna opieka zdrowotna przełoży się na realne oszczędności „w zakresie kosztów pośrednich wynikających z utraty produktywności chorych”.

„WEI rekomenduje podjęcie działań interwencyjnych poprzez refundację efektywnych kosztowo technologii medycznych w leczeniu niewydolności serca, jako jednego z fundamentów skutecznej opieki zdrowotnej prowadzącej do redukcji zgonów i wzrostu jakości życia chorych. Kluczowe jest także wdrożenie modelu koordynowanej i kompleksowej opieki nad pacjentem z niewydolnością serca” – czytamy. To ma wpłynąć korzystnie na wskaźniki zarówno zdrowotne, jak i ekonomiczne.

 
Autor: Dorota Łomickareklama

#DziękujeMyZaOdwagę
reklama